Tre nya filmer om dövblindhet

Tre nya filmer om dövblindhet har tagits fram av Nordens välfärdscenter. Det är filmade föreläsningar som tar upp både medfödd dövblindhet och förvärvad dövblindhet.

  • Kari Schjöll Brede visar hur Fredrik, en liten pojke med medfödd dövblindhet fick tillgång till ett språk. Föreläsningen bygger på den mastersuppsats hon skrev på universitet i Groningen i Nederländerna.  Kari Schjöll Brede är verksam vid det norska kompetenscentret för dövblindhet, Eikholt.
  • Hans-Erik Frölander, psykolog vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, föreläser om sin doktorsavhandling. Den handlar om förmågan att förstå sig på andra, mentaliseringsförmågan, hos personer med Alströms syndrom. Avhandlingen är den första i världen som tar upp de psykologiska konsekvenserna av denna mycket svåra dövblindsjukdom. Här hittar du en populärvetenskaplig artikel om avhandlingen.
  • Moa Wahlqvist, forskare i handikappvetenskap och FoU-samordnare vid Nkcdb, presenterar sin avhandling som handlar om hälsa hos personer med Ushers syndrom. Avhandlingen, som väckt stor uppmärksamhet, visar att hälsan är mycket sämre hos personer med Ushers än hos befolkningen i övrigt. En artikel om avhandlingen finns här.

Alla filmer är textade på engelska och finns även på NVC:s youtubekanal