SPSM:s kontaktperson i dövblindfrågor

Sofi Malmgren
sofi.malmgren@spsm.se
Sakkunnig dövblindfrågor
Resurscenter dövblind, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Telefon: 010-473 56 93
Sms: 072- 210 74 77
Box 1100
871 29 Härnösand