DET GODA MÖTET

Ett bra bemötande är ofta avgörande för en person med dövblindhet
– och det går att göra rätt, bara du vet hur. Ta gärna stöd av våra enkla råd!

1 Planera generöst med tid
för mötet. Med nedsatt syn och hörsel tar det längre tid att kommunicera och ta emot information.

2 Använd enfärgade kläder med en färg som ger tydlig kontrast till ditt ansikte och dina händer. Det går lättare att uppfatta tal och rörelser om bakgrund och kläder bryter av mot ens hudfärg.

3 Välj en samtalsvänlig plats! Se
till att rummet har bra belysning och god akustik. Dämpa eller ta bort störande bakgrundsljud. Fråga var du ska placera dig i rummet med tanke på personens syn och hörsel. Avsätt lite tid för att kunna prova er fram.

4 Om tolk är med i mötet – tala direkt till personen med dövblindhet, inte till tolken.
Låt personen med dövblindhet och tolken placera sig först. Placera sedan dig själv bredvid tolken om det är möjligt.

5 Presentera dig med ditt namn eller persontecken och ta kontakt, inte bara genom att säga ”hej”.
En lätt klapp på överarmen fungerar bra. Kom överens om var beröring kan ske fortsättningsvis. Gör likadant om du lämnar rummet och när du kommer tillbaka.

6 Börja gärna mötet med
att beskriva hur det ser ut runtomkring. Sätt under mötet ord på det som syns i rummet, till exempel reaktioner, känslor eller vad du gör.

7 Vad pratar vi om?
Snabba samtalsbyten kan vara svåra att följa. Var därför tydlig när du byter samtalsämne.

8 Tänk på att tala tydligt och dra ner på tempot. Det gäller både tal och teckenspråk. Om personen inte uppfattar vad du säger, repetera med andra ord i stället för att upprepa samma sak igen.

9 Lägg gärna till beröring i kommunikationen. Du kan till exempel bekräfta eller visa att du är med genom en lätt klapp på armen. Kom överens om detta först.

10 Ta paus vid längre möten. Det är energikrävande att behöva kompensera för nedsatt syn och hörsel.

11 Vid en promenad eller förflyttning i lokalen, erbjud din arm och låt personen med dövblindhet följa dig.

12 Om du är osäker på vad som är rätt – våga fråga!

Teckenspråk