Tillgänglighetsredogörelse för nkcdb.se

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur nkcdb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss samt beställa information i alternativa format.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår utgångspunkt är att denna webbplats är och ska vara fullt tillgänglig enligt lagkraven, och därutöver lätt att använda för alla. Vi är dock medvetna om att när man har en webbsida som vår som ständigt utvecklas och förändras, kan det ibland uppkomma brister. Vi uppmanar alla att berätta för oss om de upptäcker brister och lovar att rätta till dessa så fort som möjligt!

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss som du inte kommer åt på den här webbplatsen kan du kontakta oss.

Skicka e-post till nkcdb@nkcdb.se

Ring 010-471 66 00

Kända brister i tillgängligheten på nkcdb.se

Webbplatsen har i nuläget inga kända brister där lagkravet föranleder en anmärkning.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet här

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta i första hand oss om tillgängligheten på nkcdb.se – men om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nkcdb.se med hjälp av extern expertis och en extern tillgänglighetstjänst.

Webbplatsen granskades senast den 24 februari 2022.

Webbplatsen publicerades den 21 juni 2021.