Tillgänglighetsredogörelse för nkcdb.se

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur nkcdb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss samt beställa information i alternativa format.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är under publicering och genomgår tillgänglighetstester. Resultatet av dessa kommer att publiceras här inom kort.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss som du inte kommer åt på den här webbplatsen kan du kontakta oss.

Skicka e-post till nkcdb@nkcdb.se

Ring 010-471 66 00

Kända brister i tillgängligheten på nkcdb.se

Webbplatsen är under publiceringe och genomgår tester av tillgängligheten. Resultatet kommer att publiceras här inom kort.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet här

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta i första hand oss om tillgängligheten på nkcdb.se – men om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nkcdb.se med hjälp av extern expertis och en extern tillgänglighetstjänst.

Webbplatsen granskades senast den 21 juni 2021

Webbplatsen publicerades den 21 juni 2021

Meny