Arbetsförmedlingens kontaktpersoner i dövblindfrågor

Irene Söderlind
Postadress: Box 752, 851 22 Sundsvall
Besök: Badhusparken 1, Sundsvall
Telefon: 010-487 40 65
Växel: 0771-60 00 00
E-post: irene.soderlind@arbetsformedlingen.se

Malin Westman
Postadress: Box  1453, 171 28 Solna
Besök: Englundavägen 13
E-post: malin.westman@arbetsformedlingen.se 

Elisabeth Lindström
Postadress: Box 17088, 200 10 Malmö
Besök: Föreningsgatan 35
Telefon: 010-486 03 95
Växel: 0771-60 00 00
E-post: elisabeth.x.lindstrom@arbetsformedlingen.se

Eva Jannerlid
Postadress: Box 66, 751 03 Uppsala
Besök: Muningatan 1, Uppsala
Telefon: 010-486 47 65
Växel: 0771-60 00 00
E-post: eva.jannerlid@arbetsformedlingen.se

Johan Alnesten
Postadress: Box 7273, 402 35 Göteborg
Besök: Järnvågsgatan 3
Telefon: 010-486 02 77
Växel: 0771-60 00 00
E-post: johan.alnesten@arbetsformedlingen.se

Anna Svensson
Postadress: Box 353, 701 47 Örebro
Besök: Olaigatan 4
Telefon: 010-487 67 10
Växel: 0771-60 00 00
E-post: anna.b.svensson@arbetsformedlingen.se