Berit står i ett fönster. Kotklippt hår och svart klänning med en färggrann halsduk virad runt halsen. Hon ler in i kameran.

Därför får flyktingar med dövblindhet så dålig hjälp

Våra  fördomar ställer sig i vägen för integration av nyanlända med funktionsnedsättningar. Det hävdar Berit Berg, professor vid Institutt for socialt arbeite och helsevitenskap i Norge. Hon ger ett exempel:
”Jag mötte en femårig flicka som inte pratade, hade dålig ögonkontakt och motoriska svårigheter. Hon hade varit i Norge nästan hela sitt liv men inte fått någon hjälp. Personalen på förskolan menade att det var för tidigt eftersom ”det ju är svårt att lära två språk”. Så är det inte, men de hade inte tagit reda på fakta”.

Fler artiklar:

Lukas Strid förklar något.

På Lukas Strids jobb är dövblindheten en merit

Utbildningen gick väldigt bra. Lukas Strid började söka jobb med gott självförtroende. "Det visade sig inte vara så enkelt och jag tror det beror på min dövblindhet även om de aldrig sa så. De använde finare ord", säger han. Resan blev knölig men i dag är Lukas Strid en uppskattad IT-tekniker och administratör på företaget Anpassa i Malmö. Där ses hans dövblindhet som en merit. Vi andra kan försöka sätta oss in i en situation, men han har Det leder till många diskussioner som är spännande och bra för oss, säger verksamhetschef Jonas Ekenborn.
Irene kort ljust hår med glasögon till vänster, Ljus, blommig kavaj, Kristofer är längre och har armen om Irene. Han har mörkblå skjorta under jackan och rödvit käpp i handen.

Dramatiska konsekvenser för unga med dövblindhet när arbetsförmedlingens stöd minskas

/
Det var en tung börda som föll från Kristofer Petersons axlar när han fick kontakt med arbetsförmedlingens enhet Syn Döv Hörsel. Plötsligt började bitarna falla på plats.— Jag fick hjälp med att hitta praktikplatser, söka jobb och skriva ansökningar. Allt  sånt som är svårt om man har dövblindhet. Det betyder jättemycket, säger han.Men nu väntar dramatiska nedskärningar av stödet till personer med funktionsnedsättning.—  Det blir katastrof, säger dövkonsulent  Irene Söderlind på AF Rehab i Härnösand som just den här dagen ska träffa en tänkbar arbetsgivare tillsammans med Kristofer.
en man i keps lyfter sin rullator ombord på en grön buss

Professionella som möter äldre med dövblindhet stressade av sina många roller

Professionella som möter äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning upptäcker ofta att de måste göra mer än de är utbildade för. Plötsligt är de inte bara synpedagoger eller läkare utan också socialarbetare, anhörigstödjare, vårdguider, kuratorer eller psykologer. Många känner sig både obekväma och stressade av detta, visar en färsk kanadensisk intervjustudie.
Per i skjorta oc tröja framför ett blyinfattat fönster i blått, gult, grönt och rött.

Det är aldrig för sent att utveckla kommunikation

Vad är kommunikation? Hur har synen på den förändrats genom åren? Och vad händer när den inte fungerar? Välkommen att titta på de fyra filmer som vi har gjort med Per Nyling, som i trettio år arbetat med personer med medfödd dövblindhet — Att få social kompetens är lätt för ett normalt barn men när varken syn eller hörsel fungerar blir världen så mycket mindre. Det första som går förlorat är den sociala samspelskompetensen som är grunden för kommunikation, säger Per Nyling. Vi hoppas filmerna ska bli till glädje och inspiration och passar också på att önska Glad Påsk!
Google translate:

NYHETER

NKCDB PÅ FACEBOOK

Detta innehåll är inte tillgängligt. Besök vår facebook-sida istället.

Att få dövblindhet erkänt som en egen unik funktionsnedsättning i World Health Organization (WHO) är ett av WFDB:s högsta prioritet!

Klas Nelfelt, vice president i World Federation of the Deafblind och FSDB styrelseledamot befinner sig just nu i New York för att under det årliga statspartsmötet träffa representanter från t.ex. International Disability Alliance

ST: Klas Nelfelt befinner sig i en plenisal i FN:s högkvarter. Han står till vänster i bild och till höger ser man många sittplatser där delegater från världens länder kan delta i debatter.
... See MoreSee Less

Hämta fler