Allt om dövblindhet på ett ställe

Kollage av tre illustrationer som symboliserar konsekvenser av dövblindhet, illustration

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlar, utvecklar och sprider vi användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Har du någon fråga om vår webbplats eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Välkommen att besöka vårt nyhetsrum hos Mynewsdesk

Nyheter

Lästips om dövblindhet

En mobilskärm som visar en doktor bredvid två överlappande chatbubblor

E-hälsa och dövblindhet – hot eller gryende möjlighet?

Tidsvinster, minskad energiförlust och ett mer begränsat behov av assistans för att ta sig till en vårdgivare, det är exempel på hur en väl fungerande tjänst för e-hälsa skulle kunna förbättra vardagen för personer med dövblindhet. Men samtidigt som antalet digitala tjänster i samhället fortsätter att öka, lyckas få tjänster beakta alla användares behov.

En mobilskärm som visar en doktor bredvid två överlappande chatbubblor

E-hälsa och dövblindhet – hot eller gryende möjlighet?

Tidsvinster, minskad energiförlust och ett mer begränsat behov av assistans för att ta sig till en vårdgivare, det är exempel på hur en väl fungerande tjänst för e-hälsa skulle kunna förbättra vardagen för personer med dövblindhet. Men samtidigt som antalet digitala tjänster i samhället fortsätter att öka, lyckas få tjänster beakta alla användares behov.

Utvalt från artikelarkivet:

Framsida rapport med en fond av forsythia. Foto.

Brist på forskning om insatser till vuxna med dövblindhet

Förväntningarna var stora. 5891 vetenskapliga artiklar om insatser för vuxna med dövblindhet borde rymma mycket användbar kunskap om habilitering och rehabilitering.
− Vi blev så klart besvikna när vi till slut bara hittade 24 studier som fyllde kraven, säger författarna till Nkcdb:s kunskapsöversikt, Camilla Warnicke och Ann-Sofie Sundqvist, båda forskare vid Örebro universitet.

Aktuella utbildningar hos oss

Liggande framsida på ett PM med titeln "Om juridik och praktik kring tillhörighet i personkrets 3 i LSS för personer med dövblindhet". Foto.

PM om personkretstillhörighet och dövblindhet

Att leva med dövblindhet innebär många utmaningar i vardagen. För att kunna leva ett självständigt och delaktigt liv som andra, behöver många tillgång till olika stödinsatser, så som till exempel ledsagning eller assistans. Det här är insatser som kan beviljas enligt LSS till vissa funktionshindrade. Men, för att kunna få insatser enligt LSS behöver en person först få en bedömning att hen tillhör en av lagens personkretsar.

Detta PM är skrivet utifrån att personer med förvärvad dövblindhet de senaste åren har fått svårare att få insatser enligt LSS, eftersom de får bedömningen att det inte tillhör personkretsen i LSS. Fokus är på personer med förvärvad dövblindhet och personkrets 3. Jurist Ola Linder redogör för lagen och de intentioner som finns i förarbetena samt ger en fördjupning kring rättspraxis. Han berör även ansökningsprocessen, bevisbörda och utredningsskyldighet enligt förvaltningsrätten samt hur vi lever upp till de mänskliga rättigheterna.

Stående framsida på vårdprogram för Ushers syndrom

Efterlängtat vårdprogram om Ushers syndrom

Många har frågat efter ett vårdprogram för Ushers syndrom — och nu finns det! Professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi Claes Möller har skrivit programmet.

Vårdprogrammet beskriver medicinska, kommunikativa och psykosociala konsekvenser av dövblindhet vid Ushers syndrom. Programmet redogör för de tre typerna av Ushers syndrom och vilka insatser som behöver göras vid olika tidpunkter i livet. Intentionen är att vårdprogrammet ska fungera som ett stöd för personer med Ushers syndrom, deras familjer, vårdpersonal och alla andra som på olika sätt kommer i kontakt med personer som lever med syndromet.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.