Allt om dövblindhet på ett ställe

kollage med exempel på konsekvenser av dövblindhet. Illustration.

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlar, utvecklar och sprider vi användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Har du någon fråga om vår webbplats eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Välkommen att besöka vårt nyhetsrum hos Mynewsdesk

Nyheter

Vår senaste artikel om dövblindhet

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

Lästips från artikelarkivet:

porträtt på Jean-Pierrr Gagné

Synen otroligt viktig för förmågan att höra

Vår uppgift är att lösa problem. Inte att bota, vilket många audiologer tyvärr tycks tro, säger Jean-Pierre Gagné, professor i audiologi och en av Kanadas ledande forskare när det gäller hörselrehabilitering .
− Vi fokuserar på att så långt det går återställa möjligheten att delta i de aktiviteter som är viktiga för den enskilde. Det handlar också om syn.

Aktuella utbildningar hos oss

översikt på ett informationsmaterial med 8 tecknade bilder och text utlagda på två sidor, foto

Guide: Tecken i taktil kommunikation

För att kommunicera med ett barn som är född med dövblindhet behöver vi förlita oss på känseln – även om barnet har både syn- och hörselrester. Men hur kan du som finns i barnets närhet anpassa tecken från teckenspråket till en taktil form? I den här guiden har vi sammanfattat råd för att öka kunskapen om hur du på detta sätt kan stödja barnets kommunikationsutveckling.

Fyra stående framsidor på rapporter som är ställda lite på snedden och numrerade från 1-4. Foto.

Kartläggning av erfarenhetsbaserade interventioner avrundar flerårigt vuxenprojekt

Omslagsssida för "Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet, med ockragul rubrik och sidfot samt en stor ockragul fyra nere till höger. Foto.Den sista delrapporten i projektet ”Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet – en kartläggning” sammanställer erfarenhetsbaserade interventioner för vuxna personer med dövblindhet.

Med delrapport 4 avslutar Nkcdb projektet i sin helhet. Målet har varit att skapa goda förutsättningar för en jämlik, kunskapsbaserad och god habilitering och rehabilitering för vuxna personer med dövblindhet.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.

Meny