Åtta rutor med tecknade bilder för varje avnitt av äldrekursen

Premiär för webbkursen om äldre som har problem med både syn och hörsel

Nu den här, vår efterlängtade webbutbildning om äldre som har problem med både syn och hörsel. Den är, precis som äldreboken, lättillgänglig och aptitlig. Äldrekursen innehåller filmer, korta texter, tips och konkreta råd som gör stor skillnad för den som fått problem med två viktiga sinnen som gör det möjligt att uppfatta världen på avstånd.
Kursen vänder sig främst till alla dem som arbetar inom äldreomsorgen eller möter äldre på syn- och hörcentraler. Men vi tror att även anhöriga och äldre själva kommer att ha glädje av den.

Fler artiklar:

tillvänster en flicka med hästsvans och glasögon som sitter i en stol med bord, HOn slår ut med händerna i glädje. till höger Wndy Buckley i lockigt hår.

Teknik för barn som inte kunnat kommunicera

Barn som inte kan se som andra, trots att det inte är något fel på deras ögon, får inte alltid den hjälp de behöver. I USA har man haft stor nytta av eye gaze-tekniken som gör att det går att följa barnets ögonrörelser på en datorskärm. — Det tar lång tid men vi ser definitivt framsteg även med svårt hjärnskadade barn, säger Wendy Buckley, lärare i punktskrift och specialist på tekniska hjälpmedel vid  Perkins School for the Blind utanför Boston.
M i vitt hår och grå sportjackatill vänster bild tagen i en åark

Livsstrategier vid progressiv dövblindhet

Viktigast av allt är att styra sitt eget liv, fortsätta vara aktiv och hantera de utmaningar som följer med en progressiv sjukdom, både de praktiska och känslomässiga. Det visar den första vetenskapliga studien om livsstrategier och Ushers syndrom typ 2 a. — Mycket av forskningen har fokuserat på utsattheten och svårigheterna. De finns naturligtvis där. Men vår studie  visar att det går att vara sårbar och extremt kompetent samtidigt, säger Mattias Ehn, psykolog på dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Örebro Universitet, huvudförfattare till studien.
Line med ljust axellångt hår, ljusblå kofta och svart tröja i halvfirur mot en suddig grön bakgrund. Hon ler stort.

Rädsla för att bli tokig vanlig vid synhallucinationer

—Jag tappade taget om var jag befann mig. Plötsligt stod jag på grannens uppfart och skottade snö. — Det är som att sitta i en dusch av ljus. Jag har inte berättat ens för min man. — Jag försökte gå normalt så att folk inte skulle tro att jag var tokig. Några röster om hur det är att leva med Charles Bonnets syndrom som ger synhallucinationer hos normalfungerande människor utan sömnproblem eller psykiatriska diagnoser. Line Hovland, synpedagog vid norska Eikholt har skrivit sin masteruppsats om dövblindhet och syndromet. Nu går hon vidare med en doktorsavhandling på samma tema.
Agneta i ljust lockigt hår, glasögon och rött linje till vänster, Moa i runt långt hår, glasögon ochs vart linne. Båda sitter och i bakgrunden syns röda vallmo

Familjestudie, lärande och prat om sexualitet - många svenska bidrag till dövblindkonferensen

—  Vi ser att båda föräldrarna är starkt påverkade av dövblindheten. Den som har dövblindhet vill ta fullt föräldraansvar men tvingas ibland avstå. Partnerns uppfattning är att konsekvenserna av dövblindheten styr familjelivet, säger docent Agneta Anderzén Carlsson från universitetet i Örebro som gjort studien tillsammans med Moa Wahlqvist, forskare vid samma universitet samt FoU-samordnare på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, medverkar i fem seminarier som bland annat handlar om taktil språklighet, vikten av psykologiska bedömningar och flerpartskommunikation som ett sätt att diskutera sexualitet med personer som har medfödd dövblindhet.

NYHETER

NKCDB PÅ FACEBOOK

Detta innehåll är inte tillgängligt. Besök vår facebook-sida istället.

Idag har vi en temadag i Göteborg om taktil kommunikation tillsammans med SPSM och Mo Gård./Monika
Bild 1 Inbjudan till dagen
Bild 2 Caroline Lindström föreläser
Bild 3 Två deltagare prövar talar och lyssnarhänder med varandra.
Bild 4 Sofie Malmgren och Jenny Näslund föreläser.
... See MoreSee Less

Just nu lanseras vår nya webutbildning kring äldre med syn-och hörselnedsättning. Du hittar den här: www.xn--ldrekursen-p5a.se/
äldrekursen.se
På bilden ser ni Anne Jalakas och Monika Estenberger där de presenterar den för deltagarna på vår äldredag som pågår just nu.
... See MoreSee Less

Just nu lanseras vår nya webutbildning kring äldre med syn-och hörselnedsättning. Du hittar den här:  http://www.xn--ldrekursen-p5a.se/
äldrekursen.se
På bilden ser ni Anne Jalakas och Monika Estenberger där de presenterar den för deltagarna på vår äldredag som pågår just nu.
Hämta fler