Allt om dövblindhet på ett ställe

kollage med exempel på konsekvenser av dövblindhet. Illustration.

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlar, utvecklar och sprider vi användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Har du någon fråga om vår webbplats eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Välkommen att besöka vårt nyhetsrum hos Mynewsdesk

Nyheter

Vår senaste artikel om dövblindhet

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

Lästips från artikelarkivet:

Äldreomsorg och kombinerad syn- och hörselnedsättning

Självständighet och delaktighet. Det är vad äldre med dövblindhet längtar efter. Det är också det de inte får, visar en studie från Nederländerna.

− Personalen vet inte hur de ska kommunicera och förstår sig inte på den kombinerade funktionsnedsättningen. De tänker hörsel för sig och syn för sig, säger Lieve Roets-Merken, forskare vid Kalorama. Hennes kommande studie visar att det går att förbättra situationen genom ett nytt utbildningsprogram.

Aktuella utbildningar hos oss

Boktips: Synrehabilitering vid dövblindhet

Det intuitiva, enklaste och snabbaste sättet att kompensera för en synnedsättning är att använda hörseln. Om en person som behöver synrehabilitering även har en nedsatt hörsel behöver man tänka och göra lite annorlunda. Det gäller både i behov och val av hjälpmedel samt i träning i kompensatoriska tekniker. Vår lättlästa bok i fickformat, ”Synrehabilitering vid dövblindhet”, svarar på frågan – hur då?

Framsidor på sju publikationer som är färgkodade; tydligt numrerade och utlagda lite ovanpå varandra i två vertikala rader. Foto.

Sju delrapporter dokumenterar flerårigt kartläggningsprojekt om dövblindhet

De två stora kartläggningsprojekten ”Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet” samt ”Barn och ungdomar med dövblindhet” finns nu dokumenterade i sammanlagt sju delrapporter.  Genom intervjuer har projekten samlat in och kartlagt kunskap och erfarenhet som finns hos barn och vuxna med dövblindhet, föräldrar och personal. Projekten har också bidragit med kunskapsöversikter över vetenskapligt publicerade interventioner för barn och vuxna med dövblindhet och sökt efter erfarenhetsbaserade metoder och insatser. Allt med målet att höja kunskapsläget kring metoder och insatser för barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.

Meny