Allt om dövblindhet på ett ställe

kollage med exempel på konsekvenser av dövblindhet. Illustration.

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor försöker vi därför samla, utveckla och sprida användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Om du har några frågor om hemsidan eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Månadens artikel

Lästips från artikelarkivet:

Hans Erik Frölander föreläser

Svårigheten att förstå sig på andra en konsekvens av dövblindheten

Är problemet att förstå sig på andra människor medfött? Eller en följd av den kombinerade syn- och hörselnedsättningen som följer med Alströms syndrom? Det är en fråga som Hans Erik Frölander, psykolog vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, sökt svaret på sedan 2009.
Nu lägger han fram den första doktorsavhandlingen i världen som tar upp de psykologiska konsekvenserna av denna mycket sällsynta och allvarliga dövblindsjukdom.
—Det är inte så sannolikt att det handlar om medfödda svårigheter, säger han. Läs mer om Svårigheten att förstå sig på andra en konsekvens av dövblindheten

Aktuella utbildningar hos oss

översikt på ett informationsmaterial med 8 tecknade bilder och text utlagda på två sidor, foto

Ny guide: Tecken i taktil kommunikation

För att kommunicera med ett barn som är född med dövblindhet behöver vi förlita oss på känseln – även om barnet har både syn- och hörselrester. Men hur kan du som finns i barnets närhet anpassa tecken från teckenspråket till en taktil form? I vår senaste guide har vi sammanfattat råd för att öka kunskapen om hur du på detta sätt kan stödja barnets kommunikationsutveckling.

Alla tre barnprojektens framsida

Ta del av våra senaste projektrapporter

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har under 2021 publicerat tre delrapporter om barn och ungdomar med dövblindhet. Dessa går att beställa i tryckt format under våra publikationer, eller ladda ner som PDF. Projektet har genomförts under perioden 2018-2021 och är en kartläggning av erfarenheter av insatser och stöd till barn och ungdomar med dövblindhet och deras närstående. Del 1 är ett intervjuprojekt som fokuserar på stöd och insatser från regionernas habiliteringsverksamheter. Del 2 sammanställer vetenskapligt publicerad forskning om interventioner till barn och ungdomar med dövblindhet. Del 3 kartlägger erfarenhetsbaserade metoder och insatser med fokus på kommunikation, tillgång till information samt rumslig orientering och förflyttning.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.

Meny