Allt om dövblindhet på ett ställe

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlar, utvecklar och sprider vi användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Har du någon fråga om vår webbplats eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Välkommen att besöka vårt nyhetsrum hos Mynewsdesk

Nyheter

Lästips om dövblindhet

Foto på Bengt Westerberg. Han står utomhus med en gul fågel på axeln.

Har personer med dövblindhet rätt till LSS? Nutida tolkning rimmar illa med lagens egentliga intentioner.

LSS trädde i kraft 1994. För många med dövblindhet öppnades dörren till ett aktivt, självvalt liv med en fungerande vardag. Precis som det var tänkt. Idag 30 år senare – efter ett flertal åtstramningar och en allt snävare rättspraxis – är verkligheten en annan.

– Man kommer undan för billigt och når inte upp till målen i lagen, säger Bengt Westerberg, den före detta Folkpartiledaren som brukar kallas för LSS fader.

Foto på Bengt Westerberg. Han står utomhus med en gul fågel på axeln.

Har personer med dövblindhet rätt till LSS? Nutida tolkning rimmar illa med lagens egentliga intentioner.

LSS trädde i kraft 1994. För många med dövblindhet öppnades dörren till ett aktivt, självvalt liv med en fungerande vardag. Precis som det var tänkt. Idag 30 år senare – efter ett flertal åtstramningar och en allt snävare rättspraxis – är verkligheten en annan.

– Man kommer undan för billigt och når inte upp till målen i lagen, säger Bengt Westerberg, den före detta Folkpartiledaren som brukar kallas för LSS fader.

Utvalt från artikelarkivet:

Efter att assistansen drogs in känner sig Eva som en fånge i sitt eget hem

— Det försäkringskassan gjort är omänskligt. I dag har jag inget stöd alls, det känns som om jag lever i ett fängelse.
Eva Smedberg är förtvivlad. Förra sommaren förlorade hon sin personliga assistans efter ett beslut av kassan som slogs fast genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
– Det är tungt för både Hans och mej. Ingen av oss har någon frihet, säger hon.
I dag har Eva Smedberg ingen hjälp alls. Eftersom domen är prejudicerande drabbas allt fler med dövblindhet på samma sätt.

Aktuella utbildningar hos oss

Förstasidan på "Tips som erbjuder stöd till personer med förvärvad dövblindhet" med illustrationer och text.

Tips till dig som erbjuder stöd till personer med förvärvad dövblindhet

Nkcdb har tagit fram ett nedladdningsbart blad med tips till dig som erbjuder stöd till personer med förvärvad dövblindhet.

I vår webbutbildning Att erbjuda stöd vid förvärvad dövblindhet delar fem personer med sig av sina bästa tips om vad du kan tänka på. Detta är en samling av några av dem. Vi hoppas att de kommer till nytta! Vill du lära dig mer är du välkommen att gå utbildningen.

Bild på infobladets framsida. Illustration.

Sprid kunskap om webbutbildningarna!

Nkcdb har tagit fram informationskort i A6-format som informerar om våra webbaserade utbildningar om att ge stöd till personer med dövblindhet.

Den ena utbildningen handlar om förvärvad dövblindhet och den andra om medfödd dövblindhet. Utbildningarna är främst framtagna för personer som i sin vardag möter personer med dövblindhet, till exempel ledsagare, assistenter, kontaktpersoner, vänner, arbetskamrater, personal på daglig verksamhet med flera. Även personal inom syn- och hörselvård eller habilitering kan ha nytta av utbildningarna eller nyanställd personal på dövblindteam i väntan på våra ordinarier grundkurser.

Tanken med korten är att ge dem till personer man tänker kan ha nytta av att gå en av utbildningarna. Så lever du själv med dövblindhet eller är anhörig; beställ korten och dela ut! Arbetar du med personer som har dövblindhet; beställ och dela med dig!

Korten passar lika bra att dela ut på mässor och konferenser som att placeras på informationsbordet på kontoret. Genom att använda korten kan du bidra till att förbättra stödet till personer med dövblindhet.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.