Allt om dövblindhet på ett ställe

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlar, utvecklar och sprider vi användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Har du någon fråga om vår webbplats eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Välkommen att besöka vårt nyhetsrum hos Mynewsdesk

Nyheter

Lästips om dövblindhet

Närbild på Erik Witte i mörk tröja. Foto.

Vi behöver funktionella tester av syn och hörsel i Sverige

Erik Witte är leg audionom och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet, och har erfarenhet av att utveckla taltest. I vintras träffade han Eikholt-testets skapare, audiograf Rolf Mjønes, för att utbyta erfarenheter och specialistkunskaper. Mötet fick Erik att snabbt inse möjligheterna med en svensk version av Eikholt-testet — och vikten av att haka på utvecklingen. En översättning till svenska testas under våren 2023.

Närbild på Erik Witte i mörk tröja. Foto.

Vi behöver funktionella tester av syn och hörsel i Sverige

Erik Witte är leg audionom och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet, och har erfarenhet av att utveckla taltest. I vintras träffade han Eikholt-testets skapare, audiograf Rolf Mjønes, för att utbyta erfarenheter och specialistkunskaper. Mötet fick Erik att snabbt inse möjligheterna med en svensk version av Eikholt-testet — och vikten av att haka på utvecklingen. En översättning till svenska testas under våren 2023.

Utvalt från artikelarkivet:

Porträtt Rolf Mjönes

Syn och hörsel i nära samarbete

Vi har lärt oss att vi hör vad andra säger med hjälp av vår hörsel och ser med hjälp av synen  ̶  men är det verkligen så enkelt? Nej, för att kunna uppfatta och förstå tal behöver hörseln och synen samarbeta. Det vet man på Eikholt i Norge, där audiograf Rolf Mjønes håller på att ta fram ett test för att mäta audiovisuell taluppfattning, ”Eikholttestet”.

Aktuella utbildningar hos oss

Liggande framsida på ett PM med titeln "Om juridik och praktik kring tillhörighet i personkrets 3 i LSS för personer med dövblindhet". Foto.

PM om personkretstillhörighet och dövblindhet

Att leva med dövblindhet innebär många utmaningar i vardagen. För att kunna leva ett självständigt och delaktigt liv som andra, behöver många tillgång till olika stödinsatser, så som till exempel ledsagning eller assistans. Det här är insatser som kan beviljas enligt LSS till vissa funktionshindrade. Men, för att kunna få insatser enligt LSS behöver en person först få en bedömning att hen tillhör en av lagens personkretsar.

Detta PM är skrivet utifrån att personer med förvärvad dövblindhet de senaste åren har fått svårare att få insatser enligt LSS, eftersom de får bedömningen att det inte tillhör personkretsen i LSS. Fokus är på personer med förvärvad dövblindhet och personkrets 3. Jurist Ola Linder redogör för lagen och de intentioner som finns i förarbetena samt ger en fördjupning kring rättspraxis. Han berör även ansökningsprocessen, bevisbörda och utredningsskyldighet enligt förvaltningsrätten samt hur vi lever upp till de mänskliga rättigheterna.

Ny bok om att växa upp med en förälder som har både syn- och hörselnedsättning

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när en närstående till exempel har en funktionsnedsättning. Nkcdb:s publikation ”Min pappa har dövblindhet” handlar om hur det kan vara att växa upp med en eller två föräldrar som lever med dövblindhet. Boken är skriven av kuratorerna Emma Varga och Camilla Falkegård som båda ingår i Nkcdb:s resurgrupp för socialkurativa frågor. Den vänder sig direkt till barn och ungdomar och finns som tryckt eller digital utgåva.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.