Allt om dövblindhet på ett ställe

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samlar, utvecklar och sprider vi användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Har du någon fråga om vår webbplats eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Välkommen att besöka vårt nyhetsrum hos Mynewsdesk

Nyheter

Lästips om dövblindhet

Halvkroppsbild på Lena Göransson. Lena bär en kornblå klänning, ett silverhalsband och bär runda svarta glasögon. Foto.

Eldsjälen Lena Göransson blir tidsmiljonär

När Lena Göransson i sommar lämnar uppdraget som verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor kan hon titta tillbaka på ett yrkesliv där väldigt mycket har hänt. Här är ett litet urval från en innehållsrik resa!

Halvkroppsbild på Lena Göransson. Lena bär en kornblå klänning, ett silverhalsband och bär runda svarta glasögon. Foto.

Eldsjälen Lena Göransson blir tidsmiljonär

När Lena Göransson i sommar lämnar uppdraget som verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor kan hon titta tillbaka på ett yrkesliv där väldigt mycket har hänt. Här är ett litet urval från en innehållsrik resa!

Utvalt från artikelarkivet:

Begreppet dövblindhet väcker känslor och skapar osäkerhet – seminarium kring den nordiska definitionen

Lyssna Behöver den nordiska definitionen av dövblindhet revideras? Frågan diskuterades vid ett seminarium i Lund i slutet av mars med yrkesverksamma från hela landet, brukare, föräldrar och forskare. Dövblindhet är ett laddat begrepp som väcker starka känslor, på gott och ont. En fördel är att tjänstemän och myndigheter förstår att det är allvar, att det behövs omfattande särskilda insatser för att livet ska fungera. Nackdelen är att många brukare själva har svårt att ta det till sig. – Det kan ta tjugo år från diagnosögonblicket tills personen själv tycker att det känns okej att säga att det är dövblindhet det handlar om, säger Lena Göransson, verksamhetsansvarig vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb). – Under tiden har vi professionella använt begreppet, till exempel när vi kallat till dövblindteam eller dövblindpedagog. Det finns personer som beskriver hur begreppet under många år har avskräckt och hindrat dem för att ta emot rehabilitering som de så väl hade behövt. Linda Eriksson och Elisabeth Lindström samt tolkar Kerstin Möller Kerstin Möller, lektor vid Örebro universitet, gjorde en historisk tillbakablick på hur man har definierat dövblindhet och hur synen på funktionsnedsättning har förändrats från slutet av 1800-talet och fram till idag. Hon beskrev grunderna för både 1980 års definition av…

Aktuella utbildningar hos oss

Liggande framsida på ett PM med titeln "Ansökan om insats enligt LSS - vad bör ett intyg innehålla?" Foto

Nytt PM om ansökan om insats enligt LSS

Att leva med dövblindhet innebär att leva med utmaningar i vardagen. Många har behov av samhällets stöd för att kunna leva ett gott liv. Vid ansökan om samhälleliga stödinsatser är det vanligt att behöva styrka sina behov med olika intyg och underlag. Detta PM syftar till att vara ett stöd för den som blir ombedd att skriva ett intyg inför en ansökan om insats enligt LSS.

PM:et är skrivet av resursgruppen för socialkurativa frågor på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, samt Anna Quarnström, förbundsjurist för Synskadades Riksförbund.

Framsida och ett uppslag med text och illustrationer i boken När ditt barn inte ser och hör som andra barn, Foto.

Ny bok om att vara förälder till ett litet barn med dövblindhet

Varje barn lär sig att använda sina sinnen på sitt eget sätt. Det blir särskilt tydligt för föräldrar till små barn som från födseln har nedsättning i både syn och hörsel. En förälder är den naturliga och viktigaste personen för barnets utveckling och lärande. Föräldraskap kommer dock utan instruktionsbok och i vissa situationer kan det verkligen vara svårt att veta hur man ska göra.

Boken ”När ditt barn inte ser och hör som andra” riktar sig till föräldrar som har små barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning. I boken finns samlade råd och tips om hur man som förälder kan stödja sitt barns utveckling från det första levnadsåret upp till förskoleåldern. Råden i boken är noggrant utvalda och bygger på global kunskap och erfarenhet av att stödja små barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Boken är skriven av specialpedagog Caroline Lindström som arbetar som sakkunnig inom kommunikation på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Prenumerera på information från oss

Genom att prenumerera kan du få nyheter om dövblindhet och om vad som händer hos oss på Nkcdb direkt till din e-postadress.