Testa Sarepta2 och skapa själv

porträtt Thomas Ragnarsson i ljust röd skjorta
Thomas Ragnarsson uppmanar pedagoger att testa Sarepta2.

Funkar inte programmen eller apparna för just din elev?

—Testa Sarepta2, ett så kallat verktygsprogram, där du som pedagog skräddarsyr ett program som passar just din elev, skriver Thomas Ragnarsson i senaste IKT-bloggen.

Sarepta2 är till skillnad från andra verktygsprogram gjort för att fungera även för personer med synnedsättning  och som har ytterligare funktionsnedsättningar. Den som inte kan använda tangentbord eller mus kan styra programmet genom brytare. De flesta använder två-fem brytare för att navigera mellan olika alterntiv.

—Det går att hela tiden att få  återkoppling på det sätt som passar bäst, via talsyntes, text, bild ljud och/eller punktskrift.

Läs mer på IKT-bloggen