Sarepta 2 – för personer med dövblindhet

Foto av ett runt lerkrus med en glad sol på

Bakgrund

Sarepta är ett skalprogram som kan användas för att göra det enkelt för personer med olika funktionsnedsättningar att utföra saker med en dator. Det är ett svenskt program som bland annat används på Skådalen skole for døvblindfødte i Norge.

Programmet är idag fritt att använda utan kostnad, och vi bestämde oss bland annat därför för att ta fram en webbaserad utbildning för att fler ska kunna ha nytta av Sarepta i sitt arbete.

Nu finns 10 inspelade föreläsningar

Vi har därför spelat in 10 olika, kortare föreläsningar om olika delar och användningsområden för Sarepta. Vi inleder med en förklaring kring programmet som helhet och dess olika delar.

Materialet når du via denna länk: Sarepta 2 – ett utbildningsmaterial

På sidan får du också länkar till Skådalens material, manualer, nedladdning av program mm.

Lycka till i arbetet!