Stor okunskap om känslors betydelse

Andrea_Hathazi_RomaniaAtt förstå att människor med förvärvad dövblindhet upplever skam och stolthet är inte så svårt. Men hur är det för dem som har medfödd dövblindhet? Andrea Hathazi, forskare vid Babes-Bolayuniversitetet i Rumänien, har gått igenom litteraturen, diskuterat med forskare och genomfört en enkätstudie med dövblindpedagoger. Resultaten är nedslående.

Det finns gott som studier kring känslors betydelse för kognitiva processer, som inlärning, och mycket kunskap om hur skam, skuld och stolthet påverkar våra beslut och handlingar. Men man vet väldigt lite när det gäller känslor och medfödd dövblindhet.

– Fokusgruppen visade att psykologiforskarna inte förstår vad dövblindhet betyder för utveckling av bland annat språk och självkänsla. Utan verbalt språk och med allvarlig försening i den kognitiva utvecklingen kunde de varken förstå eller bedöma känslor som skam och stolthet, säger hon.

Andrea Hathazis motfråga är: existerar inte det som vi inte kan mäta? I enkätstudien, som riktades till 27 erfarna dövblindpedagoger ställdes bland annat frågor om konsekvenserna av dövblindhet. Svaren handlade om svårigheter att kommunicera och bli förstådd, om isolering och problem med självständighet. Samt att andra har låga förväntningar på en.

Men hur var det med de egna eleverna? Trodde lärarna att de uttryckte känslor som stolthet och skam? Hälften svarade ja, men så många som hälften hade ingen aning. Andrea Hathazis fråga är om praktiker verkligen förstår känslors betydelse för lärande. Hennes svar är nej. Hon, som själv har en bakgrund som lärare, var tidigare inte heller lika medveten.

– Eleverna kunde fråga mig varför jag var så nervös, trots att det inte hade något alls att göra med vad vi just då höll på med. En tidigare elev undrade om jag mindes hur roligt vi haft. Det var det han kom ihåg, inte vad jag lärt ut. Det säger ju något om vilken roll känslor spelar, säger hon, Andrea Hathazis slutsats är att människor som arbetar med personer med dövblindhet måste lära sig mer om känslor och på vilka sätt dessa kan yttra sig.

Text och bild Anne Jalakas

Fler artiklar från konferensen hittar du här: