Rapport med erfarenheter och tips från FSDB:s familjehelger

Omslag projektrapport, en flicka med rockring
Nu är rapporten från Verktyg för bättre hälsa klar.

En helg kan göra skillnad. Det är Förbundet Sveriges Dövblindas slutsats efter tre års arbetet med helger  för familjer där det finns barn med dövblindhet.
Projektet ”Verktyg för bättre hälsa” är avslutat men FSDB kommer att driva familjehelgerna vidare tillsammans med stiftelsen Mo Gård.Nu finns projektrapporten ”En helg kan göra skillnad” färdig och kan laddas ner här.

Skriften har samlat erfarenheter och kunskaper  från åren som gått. Den innehåller bland annat   texter om sorg, stress och återhämtning, goda råd om hur man kan få ordning på sömnen i en stressad vardag, beskrivning av familjehelgernas innehåll och tips och råd till andra intresseorganisationer.

I artikelsamlingen familjen i fokus hittar du texter från familjehelgerna och här kan du läsa om projektets slutkonferens.

Verktyg för bättre hälsa finansierades av Arvsfonden. Nästa familjehelg kommer att arrangeras våren 2018.