Fri ledsagning även i Jönköping

Nu släpps ledsagningen fri för personer med funktionsnedsättning även i Jönköping. Tidigare har man gjort likadant i Laholm.

— När vi såg att man lyckats där tänkte vi att det kunde bli likadant hos oss, säger Mona Forsberg, socialdemokratiskt kommunalråd som drivit frågan.

porträtt Mona Forsberg, kort ljust hår, rosa tröja
— Precis som i dag ska den som vill ha ledsagning ansöka om detta. Bedömer socialförvaltningen att det finns ett behov blir ledsagningen fri, säger kommunalrådet Mona Forsberg (S) i Jönköping.

— Jag har en synskadad son och vet hur viktigt det är att ha makt över sitt eget liv. I Jönköping har vi haft en mycket restriktiv policy sedan 2011. Den innebär att man inte får ledsagning utanför kommungränsen och bara från punkt A till punkt B. Men så ser ju inte livet ut för andra människor.

Krångligt och oflexibelt

I Laholm visade intervjuer att ledsagningen, en tjänst som syftar till att bryta isoleringen för personer med funktionsnedsättning, var både krånglig och oflexibel. Någon som ville ha ledsagare för att gå på en ansökningsintervju fick nej för att det inte var en fritidsaktivitet. Andra beskrev att deras aktiviteter klockades, att handläggningstiderna var långa och att det inte gick att vara spontan. Flera hade fått minskat antal timmar.

En av dem vars liv förändrades sedan kommunen slopade taket är Lars-Ingvar Persson som förlorade sin syn för 16 år sedan. I en intervju för Nkcdb förklarade han:

— När mina timmar minskade från 30 till 12 räckte de bara till gymmet, inte till att prata med folk efteråt och inte till att göra något annat. Nu får jag så många timmar jag behöver. Jag kan åka i väg på tractorpulling. Eller gå på museum. Ena månaden kan jag behöva 70 timmars ledsagning. En annan kan det räcka med tio. Så borde alla ha det.

Innan Laholm bestämde sig lät man ett antal personer prova fri ledsagning. Försöket visade att antalet timmar ökade. Men också att kostnaden för handläggning minskade med lika mycket.

Så hoppas Mona Forsberg att det ska bli också i Jönköping. Men det har inte varit lätt att få tjänstemännen med sig.

—  Socialförvaltningen sågade förslaget men det är faktiskt politiken som tar besluten, säger hon.

Hård debatt i fullmäktige

Debatten i fullmäktige blev hård. Alliansen röstade nej och de rödgröna samt SD röstade ja.  Beslutet blev att kommunen inför fri ledsagning på försök under ett år.

— Många tror att det blir dyrare och så kan det ju bli, i alla fall i ett inledningsskede. Men det kan också bli ett nollsummespel. Jag är inte så orolig. Visar det sig att detta blir dyrare får vi pröva det som vi gör med alla annan kommunal verksamhet, säger Mona Forsberg.

– För mig är detta en fråga om ett jämlikt samhälle och ett Jönköping för alla.

Försöket införs inte omedelbart. Först ska socialförvaltningen avsluta ett projekt som handlar om bättre möjlighet att själv välja ledsagare. Men under 2017 ska det sjösättas.

ANNE JALAKAS, text, ANNA HÅLLAMS, foto
I