Brukarna i Laholm får så mycket ledsagning de vill ha

Ledsagartimmarna räckte bara till gymmet. Inte till att byta några ord efteråt. På sommaren gällde att räkna noga och inte stanna så länge på badet att månadens ranson tog slut.
— Nu får jag så många timmar jag behöver, säger Lars-Ingvar Persson i Laholm som förlorade synen för 16 år sedan. Jag kan åka iväg på tractorpulling och njuta av ljudet från motorerna. Eller gå på museum. Det är fantastiskt.
Laholm är först i landet med att slopa taket för ledsagning enligt LSS. Hittills har det inte blivit dyrare.

Vi har gått från kontroll till tilltro, säger Kristina Isaksson som lett arbetet med brukarstyrd tjänstedesign i kommunen. Det handlar om att våga tro att personer själva kan avgöra sina behov och att det inte leder till överutnyttjande.

Lars-Ingvar Persson på gymmet
Tack vare fri ledsagning kan Lars-Ingvar Persson träna så mycket han vill.

Laholm är en av nio kommuner som varit med i Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Förändra radikalt”. Syftet har varit att utveckla nya lösningar på stora problem, att jobba smartare helt enkelt. Laholm gick med i projektet för lära sig metoden tjänstedesign som bygger på brukarmedverkan. Varje kommun skulle delta med ett verkligt fall, något man ville förbättra.

Aktiviteterna klockades

Laholm valde ledsagarservice. De inledande intervjuerna visade att tjänsten, vars mål är att bryta isoleringen för personer med funktionsnedsättningar, var krånglig, oflexibel och problemfylld.

Jag måste hela tiden stå till svars för mina behov, förklarade en brukare. En annan ville ha ledsagare för att gå på en anställningsintervju men fick nej för att detta inte var en fritidsaktivitet. Andra beskrev hur deras aktiviteter klockades, att de fick ansöka om och om igen, att det inte gick att vara spontan och att handläggningstiden var lång.

När projektet startade hade Lars-Ingvar Persson fått sina timmar minskade från 30 till 12. Det betydde att de i princip bara räckte till gymmet.

Det fick ta 42 minuter vilket innebar att jag kunde prata med folk i två minuter efteråt. Nu gör jag det jag vill. Ena månaden kan jag behöva 70 timmars ledsagning. En annan månad räcker det med tio.

Så borde alla ha det.

”Vi gjorde brukarna handikappade”

För projektledare Kirstina Isaksson var det en aha-upplevelse att förstå hur kommunens kontroll kunde göra människor funktionshindrade.

De flesta som har ledsagarservice enligt LSS har intellektuella funktionsnedsättningar. Får man ett visst antal timmar beviljade gäller det att hålla koll på dem. Veta hur många man använt och hur många man har kvar. Det handikappar den som inte klarar av siffror. Det där var något ingen av oss tänkt på. Att vårt sätt att organisera verksamheten tvingade en del brukare att be om hjälp för sånt som de i dag klarar på egen hand.

En annan insikt gällde människors instinkt att utnyttja det man fått.

– Att inte avstå från beviljade ledsagartimmar, även om man inte behövde dem, av rädsla för att handläggaren skulle dra ner på dem.

Under ett år lät kommunen ett antal testpersoner prova fri ledsagning. De valdes ut genom att man kontaktade var tredje berättigad och frågade om denne ville delta. Testgruppen på fem personer utökades så småningom till tio varav två var synskadade.

Resultatet visade att antalet timmar visserligen ökade. Men också att kostnaden för handläggning minskade med lika mycket.

Det blev plus minus noll. Naturligtvis finns det ett element av nyhetens behag som kanske innebär att antalet timmar ökar så här i början. Men eftersom vi

Lars-Ingvar Persson på gymmet
Tack vare att ledsagningen är fri kan Lars-Ingvar göra det han vill, till exempel träna.

har testat så länge, och med så pass många brukare, 20 procent av dem som har ledsagning enligt LSS, tror vi inte att vi kommer att få någon stor ökning.

Matcha ledsagare och brukare

För Lars Lars-Ingvar Persson är målet att utveckla ledsagarservicen ytterligare.

—  Ledsagning kräver social talang. Ska jag ha ledsagning på ett bilmuseum blir det bättre om ledsagaren också har ett motorintresse. Min idé är helt enkelt att kommunen på sin hemsida har en lista där ledsagarna själv säger vad de är intresserade av. Det behöver inte stå några namn, men skulle underlätta för mig när jag ska välja.

Så funkar metoden tjänstedesign

Här kan du läsa mer om metoden tjänstedesign och SKL:s projekt Förändra radikalt! E-boken beskriver metoden tjänstedesign och innehåller också mallar för arbetsprocessen.

Text: ANNE JALAKAS