Framtida planer för svensk arbetsgrupp i Tactile working memory scale

För tredje året i rad har Nordens Välfärdscenters dövblindområde genomfört en utbildning i bedömningsmaterialet Tactile Working Memory Scale (TWMS). Sofia Hansdotter, psykolog på Nkcdb samt Miriam Hielscher, psykolog på SPSM resurscenter dövblind, deltog i år.

Kursen har haft stort intresse även tidigare år och leds av Jude T. Nicholas, Annika M. Johannessen (Regionsenteret för dövblinde, Universitetssykehuset i Nord Norge) och Trees van Nunen (Royal Kentalis, Nederländerna).

Porträttbild på Jude Nicholas. Han bär blå kavaj, har svart hår och skägg och ler in i kameran. Foto.
Jude Nicholas

TWMS är ett verktyg som kan användas av professionella för att kartlägga och bedöma det taktila arbetsminnet hos personer med dövblindhet. Manualen ger stöd i att utveckla strategier för inlärning och utveckling genom att dra nytta av de potentialer som finns i det kroppsligt taktila sinnet, något som annars lätt förbises.

– Det är ett konkret verktyg för professionella att arbeta med utifrån en dynamisk utredningsmetodik, det vill säga att den skattning man gör jämförs med nya skattningar över tid hos samma person för att utvärdera effekten av olika interventioner. Det är något så ovanligt som ett verktyg särskilt framtaget och anpassat för personer med medfödd dövblindhet, säger Sofia.

Porträttbild på Annika Johannessen. Hon har blont hår i två tofsar, svart tröja och ler in i kameran. Foto.
Annika Johannessen

I år deltog 17 professionella inom dövblindfältet från samtliga länder i Norden, men även från Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Kanada och USA. Det var intensiva dagar med redovisningar, föreläsningar, diskussioner, utbyte av erfarenheter, grupparbeten samt en examinationsmiddag.

Bild på Trees van Nunen. Hon har kortklippt rödblont hår och ler in i kameran. Foto.
Trees van Nunen

– Nkcdb planerar att ha regelbundna träffar för de professionella i Sverige som hittills har gått utbildningen för att bibehålla och fortsätta att utveckla kompetensen i att använda materialet. Vi ämnar hålla kontakten med Jude Nicholas, Annika Johannessen och Tres van Nunen som skapat metoden och på sikt hitta vägar att nå ut med verktyget till de som behöver det i Sverige. Nkcdb har låtit översätta delar av materialet till svenska för att underlätta användandet av verktyget i Sverige. Vi planerar även att ha ett seminarium under 2024 där vi berättar mer om innehållet i metoden, så håll utkik på hemsidan efter kommande webinarier, berättar Sofia.

 

Gruppbild på alla deltagare. 16 personer står uppställda i en foajé och ler in i kameran. Foto.
Nyutexaminerade glada studenter i Tactile Working Memory Scale från hela världen tillsammans med skaparna till metoden; Jude Nicholas, Annika Johannessen och Trees van Nunen.

 

TEXT: Sofia Hansdotter

Publicerad 4 december 2023