Zoom för personer med dövblindhet – så här kan vi bryta isoleringen

Aktuellt webbinarium

Att leva med dövblindhet innebär för många en känsla av isolering och brist på meningsfulla aktiviteter. Detta har under pandemin blivit ett ännu större problem, då nästan alla aktiviteter antingen är inställda eller sker på distans. Ju längre tid isoleringen pågår, desto större skada gör den.

Pandemin har påverkat oss alla. Inte minst har vi snabbt fått ställa om till att mötas och arbeta på distans. Det har påskyndat digitaliseringen i samhället. Men snabba tekniska förändringar riskerar också att vissa, redan utsatta personer, hamnar utanför om de inte får stöd. Vi vet att det idag finns många personer med dövblindhet i Sverige som ännu inte har fått den hjälp de behöver för att komma igång med distansmöten.

Samtidigt har Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) satsat mycket på att skapa distansaktiviteter och motivera sina medlemmar att delta för att bryta deras isolering. Titta gärna på FSDB:s kalendarium för nationella distansaktiviteter här! FSDB kommer även att ha prova-på-möten för nybörjare under mars månad. De har ett stigande antal deltagare på sina webbinarier, men de har också kontakt med medlemmar som känner sig ännu mera utestängda från det sociala livet när de inte klarar att delta i gemensamma aktiviteter.

I många regioner pågår arbetet med att erbjuda stöd i att komma igång med distansaktiviteter, men eftersom detta är relativt nytt för oss alla kan det vara svårt att komma på bra lösningar för olika specifika behov. Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor vill därför inte bara uppmana er i regionerna att prioritera detta arbete, utan vi erbjuder oss också att hjälpa till.

Som en uppstart i detta gemensamma arbete ordnar vi ett frukost-webbinarium. Hjälp oss gärna med att sprida den här informationen vidare i din organisation.

Datum och tid

tisdag 23/3 kl. 8.30-9.30

Ingen föranmälan krävs.

Ur innehållet

  • Kortfattat om behovet av just Zoom.
  • Vad finns det för olika sätt att delta i aktiviteterna?
  • Vad krävs av användaren och vad krävs av er som IKT-anpassare och IKT-pedagoger?
  • Vad kan Nkcdb hjälpa till med?

Föreläsare

Från Nkcdb: Lena Göransson, Thomas Ragnarsson och Karin Jönsson
Från FSDB: Klas Nelfelt

Målgrupp

Du som i ditt arbete skulle kunna hjälpa personer med dövblindhet att komma igång med Zoom. Inga förkunskaper i Zoom krävs mer än att kunna ansluta sig själv till webbinariet.

Skrivtolkning

Webbinariet kommer att skrivtolkas direkt i Zoom (via knappen CC). För dig som föredrar att ha textningen i ett separat webbfönster med möjlighet att läsa i punktskrift samt ställa storlek och färg på texten är länken https://distans.skrivtolkning.se/60462f65e602ec23c50b49da

Välkommen att delta!