Viktig broschyr för nya i Sverige från Myndigheten för delaktighet

För den som har en funktionsnedsättning och är asylsökande, nyanländ eller har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är det svårt att få överblick över vilka stöd och hjälpmedel man kan ansöka om för att klara vardagen.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram broschyren ”Information för dig som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning”. Den beskriver vilka insatser och hjälpmedel man kan ansöka om som ny i Sverige.

Broschyren ger vägledning för personer som:

  • söker arbete eller har fått ett arbete
  • söker en bostad eller har en bostad som behöver anpassas
  • behöver ekonomiskt stöd, för att man exempelvis inte kan arbeta på grund av sin funktionsnedsättning
  • behöver hälso- och sjukvård, tandvård eller hjälpmedel
  • vill studera eller har ett barn med funktionsnedsättning som ska börja skolan och som behöver stöd
    behöver stöd i hemmet eller i vardagen.