Vibrationshögtalare skapar ljudupplevelse vid medfödd dövblindhet

 

Ett foto på en pojke och en kvinna vid ett bord. Pojken ler och håller en vibrationshögtalare i handen som han håller mot pannan. Båda tittar på en surfplatta som kvinnan håller i.
Här använder Baraa vibrationshögtalare tillsammans med specialpedagogen Helen Klarqvist.

Hur skapar man en taktil upplevelse av ljud för personer med medfödd dövblindhet? Ett enkelt, billigt och bra sätt är att använd vibrationshögtalare där hela botten vibrerar. Sätter man högtalaren på en ihålig trälåda skapas ett högt ljud samtidigt som man kan känna att hela lådan vibrerar.
Vibrationshögtalare kan användas för att öva på turtagning eller spela spel, som ett roligt sätt att välja musik, för att träna på att använda sitt cochleaimplantat eller för att leka och ha kul.
I den här artikeln beskriver vårt expertteam för IKT, informations- och kommunikationsteknik, olika sätt att använda vibrationshögtalare. De ger också rådet att köpa nu, de billiga högtalarna verkar vara på väg ut.

Vibrationshögtalare beskrivs som behändiga men hur funkar de egentligen?

Karin Jönsson förklarar:

Ett foto av en vibrationshögtalare som ser ut so en svart cylinder med en midja i mitten.
Vibrationshögtalare är en billig och bra grej.

En vibrationshögtalare är helt enkelt en högtalare som inte har ett vanligt högtalarmembran som genererar ljudet. Istället vibrerar hela högtalarens botten vilket gör att det man sätter högtalaren på vibrerar och därmed genererar ljud. Håller man högtalaren i luften hörs nästan inget alls, sätter man den på en kudde hörs inte mycket men om det är rätt material i kudden känns vibrationerna tydligt, sätter man den på en ihållig trälåda får man ett högt ljud och dessutom kan man känna hela lådan vibrera.

Det finns idag enkla vibrationshögtalare att köpa t ex från CDON (Adin Vibrationshögtalare) för några hundralappar och det finns olika modeller som kan spela upp via bluetooth, usb och/eller 3,5 mm ljudkabel. Just dessa modeller är troligen snart ute ur marknaden, men förhoppningsvis kommer nya varianter. Dock är det ett tips till er alla att köpa några nu när de är billiga och tillgängliga.

I detta lilla filmklipp visar jag hur högtalaren fungerar när samma musik spelas upp på samma volym, men med högtalaren på olika underlag. Hur det KÄNNS kan inte visas genom en film, det måste ni prova själva!

Mo gård har sedan något år tillbaka jobbat och utvecklat användningen av vibrationshögtalare i verksamheten. Dessa används såväl i gymnasiesärskolan som i daglig verksamhet under exempelvis gymnastik och musikaktiviteter.

Henrik Hildemar, IKT-pedagog berättar:

Användningen av vibrationshögtalarna är verkligen uppskattad. Hos oss som har en bred målgrupp uppskattar jag verkligen vibrationshögtalarens mångsidighet. Att tillsammans med hörande kunna leka och utforska hur olika material och vår omgivning låter med vibrationshögtalaren till att i samspelssituationer använda dem för deras taktila kvaliteter med personer med medfödd dövblindhet. Denna mångsidighet sänker tröskeln till användningen och leder till många roliga idéer och lärande mellan målgrupperna.

En vuven och en elev som sitter på en egenbyggd resonanslåda i trä. I knäet håller eleven en box med knappar och vid sidan om ligger en resonanshögtalare och en iPad.
En vuxen och en elev som sitter på en egenbyggd resonanslåda i trä. I knäet håller eleven en Skoog, vilket är ett enkelt, taktilt och digitalt musikinstrument. När han trycker på den vibrerar hela lådan de sitter på.

Vi har som en del av vår dagliga verksamhet byggt enkla resonanslådor i olika storlekar. Detta började då en elev gärna vistas på golvet, betonggolv ger som bekant inte någon bra resonans, vi testade därför att vända upp-och-ner på en ”robotarena” vi tidigare byggt i trä som förvarades i samma rum. Detta blev väldigt uppskattat och vi vidareutvecklade detta till att bli en resonanslåda för användning på golv som idag är ca: 100 x 70 cm. Den är byggd av två 6 mm plywoodskivor som skruvats i ett listverk (45×45 mm) i form av en ram med en mittregel för ökad bärighet.

Flera format är bra

Vi har idag även byggt en resonanslåda i  bordsformat (60 x 60 cm), flera format ökar flexibiliteten och skapar på så vis möjlighet till mer individualisering.  Mindre resonanslådor kan underlätta användningen för person med  fysiska funktionsnedsättningar som kan ha svårt att ta sig ner på golvet . Vi har även byggt en resonanslåda som är anpassad efter en persons rullstol. Denna resonanslåda kan skjutas in mellan rullstolens armstöd och fortplantar på så vis vibrationerna vidare till rullstolens armstöd och rygg och vi undviker de problem som fanns med att den lätt gled ur användarens knä vid användningen.

På dessa resonanslådor placeras högtalarens fot och själva resonanslådan fungerar utmärkt för att trumma på varpå de ofta används för samspel och lek på detta sätt.

Både personer med hörselrester och personer som uteslutande använder sig av sin känsel uppskattar den taktila upplevelsen av musik spelad genom vibrationshögtalarna.

Testa gärna först på era befintliga möbler, beroende på konstruktion och material fungerar de kanske jättebra utan någon resonanslåda alls!

Jenny Widmark om ett kul sätt att träna CI:

Inom dövblindteamet Region västra Götaland har man använt vibrationshögtalare som en taktil förstärkning vid AVT, Auditory Verbal Therapy.

När ett barn med måttlig till grav hörselnedsättning eller dövhet anpassas hörapparater eller implanteras med ett cochleaimplantat (CI) så ingår det oftast ”Auditory Verbal Therapy” (AVT) i en del av hörselträningen. Enkelt förklarat går träningen ut på att barnet ska lära sig hur olika ljud låter och vad de symboliserar. AVT är en habiliteringsform där föräldrar får regelbundet stöd i att hjälpa sitt barn att utveckla talspråk genom att använda sin hörsel och förmåga att lyssna optimalt. Föräldrar och barn träffar tillsammans AVT-handledaren kontinuerligt under en längre period. Vid dessa tillfällen får föräldrarna handledning i hur de kan hjälpa sitt barn att utveckla förmågan att lyssna och använda talspråk i vardagen med hjälp av olika tekniker och strategier. Alla barn utvecklas i olika takt och utifrån barnets egna förutsättningar skrivs individuella mål.

För ett barn med dövblindhet blir det viktigt att även kompensera syn- och hörselintrycken med det taktila sinnet. Då kan en vibrationshögtalare bli ett uppskattat redskap i en AVT-träning. I filmklippet nedan spelar Baraa tillsammans med specialpedagogen Helen Klarqvist ett så kallat Toca-boca-spel på Ipaden. Det är ett spel som bygger på syn och hörselintryck. Allt ljud från surfplattan kommer även som vibrationer i barnets hand via högtalaren.  Eller där barnet väljer att placera högtalaren. På bordet, på sitt huvud eller på benet… Det kan bli ett kul sätt att hörselträna!

Fler användningsområden

Att utgå från vibrationer på olika sätt för att använda känseln och kroppen istället för syn-och hörseln, är ett bra sätt att vara tillsammans med personer med kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet.

Vibrationshögtalare kan användas på fler olika sätt för att göra någonting tillsammans där båda har uppmärksamheten riktad mot samma sak. Att ha kul tillsammans stärker relationen och öppnar upp till bättre möjligheter för fortsatt utveckling. Just att undersöka vibrationshögtalaren tillsammans och försöka dela den upplevelsen och hur det känns. Att imitera barnet/brukaren när hen använder högtalaren. Kanske är det möjligt att samspela att båda påverkar varandra eller att ta och ge tur med högtalaren som är en viktig del i kommunikationsutvecklingen.  När den gemensamma uppmärksamheten är säkrad så finns förutsättningarna att pröva att kommunicera om vad som händer. Detta kan göras med gester och rörelser taktilt eller med tecken eller teckenspråk taktilt. Kommunikationen kan göras direkt i situationen, direkt efter eller efter ett tag.