Vetandets värld om smarta kläder

Linda Eriksson, pedagog på Nationellt kunskapscenter,  är en av dem som intervjuas i Vetandes världs program ”Att leva med tre sinnen” som handlar om smarta kläder. Programmet sänds i Sveriges Radio P1.

Högskolan i Borås leder det stora europeiska projektet som ska ta fram kläder för bland annat personer med dövblindhet, kläder som berättar vad som händer i världen utanför. Det kan handla om hur många personer som är i rummet, var de befinner sig men också ifall någon lämnat rummet.

Journalisten Tomas Lindblad har även besökt Mo Gård i Östergötland och pratat med specialpedagog Kristina Ström och Henrik Hildemar som är IKT-pedagog.

Nasrine Olsson och Nils Krister Persson på högskolan i Borås medverkar också i programmet liksom Otto Carlander, forskningsledare vid Saab Linköping. Där har man goda erfarenheter av smarta textilier, bland annat genom ett taktilt bälte som genom vibrationer talar om för soldater vilket håll de ska gå åt i mörker.

Här kan du läsa mer om projektet Suiteceyes.

Alla tre sitter på scenen, tolken längst t v, sedan Linda och Klas. I bakgrunden ett foto över Visby.
Tolken Maria Björkstrand tv. Linda Eriksson och Klas Nelfelt på seminariet ”Dövblindhet- hur kan man leva med det”.