Vad menar du?, Vad sa du?

Gör så här

– Lägg J-handens fingrar mot underarmens undersida.
– Dra handen fram och tillbaka några gånger.

Tips: Den här signalen kan bl.a. användas för att be någon förklara eller upprepa vad han eller hon nyss har sagt.

Illustration av signalen för Vad menar du?, Vad sa du?
Meny