Vad menar du?, Vad sa du?

Gör så här

– Lägg J-handens fingrar mot underarmens undersida.
– Dra handen fram och tillbaka några gånger.

Tips: Den här signalen kan bl.a. användas för att be någon förklara eller upprepa vad han eller hon nyss har sagt.

Illustration av signalen för Vad menar du?, Vad sa du?