Tyst, tystnad

Gör så här

Saknas

Illustration av signalen för tyst