Två tips på Punktskriftens dag

I dag, den 4 januari, är det Punktskriftens dag. Vi på Nkcdb vill uppmuntra fler att lära sig mer om punktskrift och uppmärksammar därför dagen med två tips som vi har hämtat på Synskadades Riksförbunds webbplats. Ha en kul Punktskriftens dag!

Punktskrift är en taktil skrift, vilket betyder att man kan känna den. Den består av upphöjda punkter som bildar olika bokstäver och tecken. Personer som läser punktskrift använder fingrarna i stället för ögonen. Punktskrift är därför viktigt för många personer med dövblindhet.

Bli elev i Punktskolan

Flicka som har ljust hår uppsatt i hästsvans och glasögon med svarta bågar och glas. Hon har på sig en röd tröja och håller fram em papperslapp med svarta punkter på. Illustration.punktskolan.se kan du som är nyfiken lära dig mer om hur punktskriften uppfanns, hur den är uppbyggd och mycket annat. Där kan du också skriva text och se hur den ser ut i punktskrift, samt testa vad du vet om punktskrift i ett kviss. Vidare kan du som är lärare eller elev beställa ett skolpaket för att visa din klass vad punktskrift är.

Lär med punktskriftslego

Öppen hand med en röd legokloss som har fem runda fästprickar och ett tryckt Y i svart på ovansidan. I bakgrunden skymtar fler legobitar i olika färger. Foto.Du som är pedagog och arbetar med barn med svår synnedsättning kan beställa punktskriftslego på https://www.srf.nu/temasidor/lego/ för att lära barn med svår synnedsättning punktskrift genom lek. Det pedagogiska konceptet utgår ifrån Legos tanke om att lära genom lek. Varje punktskriftskloss har exakt samma form som vanliga legoklossar, men på dessa klossar finns en tryckt bokstav och en punktskriftsbokstav. Det möjliggör för barn med svår synnedsättning och seende barn att lära tillsammans på lika villkor.

Om du är pedagog och arbetar med barn, som är eller vill bli punktskriftsanvändare, kan du få materialet skickat till dig i undervisningssyfte, genom att mejla skola@srf.nu. Boxarna kan endast beställas via Synskadades Riksförbund.