Trygghet till en person som önskar att färdas självständigt?

Fråga: Hur kan man ge trygghet till en person som önskar att färdas självständigt t.ex. på promenad men som är nervös för att gå vilse så ingen vet var han/hon är och kan komma till hjälp?

Det finns inga hundraprocentiga lösningar för detta men i och med teknikutvecklingen så finns det faktiskt fler och fler bra alternativ till lösningar på problemet. Jag kan lyfta några exempel som alla bygger på GPS-tekniken.

Vi har nästan alla av oss en smart telefon/surfplatta idag, och dessa enheter är utrustade med GPS. Vi kan i dessa exempelvis starta en app som i kombination med GPS-tekniken visar oss var på kartan vi befinner oss, enheten vi använder får med andra ord tag på de koordinater den befinner sig på och visar dessa i kartan som vi har startat.

Detta kanske räcker som lösning för många av oss när vi behöver veta var vi är, men vad gör vi om vi av olika anledningar inte kan tyda kartan eller ibland ens vet att vi är vilse?

Hjälp av en vän eller anhörig

Ja, då kan det vara bra att få hjälp av en vän eller anhörig. Man kan nämligen på olika vis skicka sina koordinater till någon som sedan kan hjälpa en på bästa sätt. Ett enkelt exempel på detta skulle kunna vara att ha en Flic kopplad till sin smarta enhet.

En Flic är en liten blåtandsknapp som, när man trycker på den kan utföra olika saker i enheten den är kopplad till. I den medföljande Flicappen kan man konfigurera knappen till att exempelvis skicka koordinater till någon fördefinierad kontakt via sms och/eller ringa upp någon.

Man kan alltså, när man känner att man behöver hjälp trycka på knappen och vänta på att kontakten man skickat koordinaterna till, förhoppningsvis ganska omgående agerar på meddelandet.

Ni kan läsa mer på Flics hemsida.

GPS-tracker

Hur är det då med dem som av olika anledningar inte har en smart enhet med sig på sina utflykter? Ja, då kan man till exempel använda sig av en GPS-tracker.

Dessa enheter skiljer sig en del men kan se ut som en liten ask (som en liten minitelefon) med en inbyggd knapp som, när man trycker på den ringer upp fördefinierade kontakter. Dessa kan sedan utöver att ha telefonkontakt med enheten spåra den för att se var den befinner sig.

Dessa trackers är dessutom ofta kompatibla med fiffiga funktioner som GEO-staket och har ibland sensorer som kan användas för att till exempel larma om personen av olika anledningar ramlar och behöver hjälp.

Klicka här för att se ett exempel på en sådan GPS-tracker. 

Virtuella staket

Hur är det då när det kommer till de tillfällen då vi av olika anledningar inte ens vet att vi är vilse? Ja, då kan vi använda oss av något som kallas virtuella staket eller GEO-staket.

Man sätter alltså upp virtuella områden som den aktuella enheten vi bär med oss får befinna sig i utan att det är alarmerande, så fort enheten lämnar ett sådant område blir en (eller flera) fördefinierad kontakt varse om det och kan agera .

Läsa mer om GEO-staket här (på engelska).

Saker att ta med i beräkningarna

Som alltid finns det saker att ta med i beräkningarna när det kommer till lösningar som dessa.

Det första och viktigaste är att säkerställa sig om att man alltid har med sig sin enhet eller enheter, samt att den/dessa är laddade med både ström och pengar (ett aktivt abonnemang/kontantkort och om man kör iOS smskrediter i Flicappen).

Använder man sig av en GPS-tracker finns alltid integritetsfaktorer att fundera på eftersom dessa bygger på att på ett enkelt sätt bli spårade och funna av andra utan att den som bär på enheten alltid aktivt begärt detta.

Andra saker skulle till exempel kunna vara att tänka på att dessa lösningar kräver att man befinner sig där det finns mobiltäckning. Är man dessutom inomhus kan det vara så att de koordinater som skickas inte är de aktuella utan de senast kända, alltså de koordinater som gällde då enheten senast hade satellitkontakt vilket ju kan ställa till det en del.

Det kan ju också vara bra att kontakterna man lagt in som mottagare i sina lösningar kollar sina respektive enheter mer än bara sporadiskt.