Tillgänglighet inför valet 2022

Söndagen den 11 september är det val i Sverige.  Det är Valmyndigheten som ska säkerställa att alla kan ta del av information kring valet och rösta på lika villkor.

För den som lever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet erbjuder Valmyndigheten bland annat:

En person som har förlorat sitt röstkort kan beställa ett nytt via e-post för egen utskrift, eller få det med vanlig post.  Beställ ett dubblettröstkort hos Valmyndigheten här.

Om tillgängligheten brister

Funktionsrätt Sverige påminner om att den som vill rapportera hinder för rösträtt kan vända sig till Funktionsrättsbyrån. De har en process för att samla in och dokumentera data om brister i tillgänglighet när det gäller rätten att delta i valet och att kunna rösta.