en kvinna och ett barn som sitter nära varandra i en röd soffa

Tematräffar om förvärvad dövblindhet och familjeliv hos Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter kommer under året att erbjuda två digitala tematräffar om förvärvad dövblindhet, via plattformen Zoom. Träffarna riktar sig till dig som i din yrkesroll på något sätt möter personer med förvärvad dövblindhet. Ambitionen är ge deltagarna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter samt knyta kontakter med kollegor runt om i Norden. För att skapa bästa förutsättningar för detta kommer antalet deltagare att vara begränsat.

Första tematräffen äger rum onsdag 26 maj, kl 12.00-15.00 CEST.
Språk: skandinaviska, skrivtolkning till engelska kommer att vara tillgänglig.

Här kan du ta del av programmet och anmäla ditt intresse att delta