Temadag om dövblindhet för dig som arbetar med synrehabilitering

Den 9 november 2021 arrangerade Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor en temadag för professionella som arbetar med synrehabilitering. Programmets röda tråd var vad som blir annorlunda vid möten med personer som även har en hörselnedsättning.

Moderna hörapparater – finnesser, möjligheter och faror

Att använda dövblindtolk

Mobility för personer med dövblindhet

Optik för bättre kommunikation

Kombinationer av hjälpmedel vid kombinerade funktionsnedsättningar