Temadag om att stärka personer med dövblindhet

Den 12e oktober kan den som vill koppla upp sig online för att ta del av temadagen ”Bridging the gap”. Temadagen ges inom ett Erasmus+ projekt och är ett samarbete mellan CDH Danmark och brukarorganisationer i Slovenien och Kroatien.

Temadagen, som varar 09.00-12.30, kommer innehålla en blandning av intressanta presentationer och diskussioner. Sanja Tarczay, ordförande för The World Federation of The Deafblind, presenterar en global rapport om personer med dövblindhets berättelser och ger internationella exempel på hur man lyckats stärka personens känsla av att kunna påverka sitt liv och sin livssituation.

Den slovenska brukarorganisationen DLAN kommer också under dagen visa på hur man i Danmark och Slovenien ger personer med medfödd dövblindhet en röst och känslan av att få vara värdefull i andras ögon.World Federation of the Deafblinds logga. Grafik.

Dagens presentationer är en del av det tvärkulturella projektet mellan Danmark och Slovenien som snart ska avslutas. Organisationerna kommer prata om projektet de haft tillsammans och om det levde upp till förhoppningarna. Kanske kan projektet vara en språngbräda till framtida samarbeten mellan länder. Du kan ansluta till temadagen här.

CDH ingår i området for Kommunikation och specialpedagogik i Region Nordjylland. De har en lång erfarenhet av att erbjuda insatser till personer med dövblindhet bland annat genom skola och boenden. De arbetar även med rådgivning och utbildning till personal och har ett eget förlag som publicerar material om dövblindhet. Ta del av deras kursutbud och material här:

Materialcentret

Kurser och utbildningar

 

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 10 oktober 2023