Tala

Gör så här

– Lägg sprethanden mot t.ex. ryggen.
– Låt handloven ha kontakt under hela rörelsen.
– ”Spela” med fingrarna.

Illustration av signalen för tala