Tal, starta löpande läsning (med Jaws-tangenten+pil ner)

Gör så här

– Lägg sprethanden mot till exempel ryggen eller överarmen.
– ”Spela” med fingrarna.
– Låt handloven ha kontakt under hela rörelsen.

illustration för signalen starta talets löpande läsning (med Jaws-tangenten + pil ner)