Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet

Detta är en serie med 3 frukostwebbinarier på temat ”Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet”. Medverkar gör Jenny Näslund (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM), Caroline Lindström (Mo Gård) och Monika Estenberger (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb).

Varje tillfälle inleds med samma korta inledning, följt av en föreläsning och därefter en frågestund där alla tre föreläsare deltar.

Efter föreläsningen läggs materialet ut här nedan.

Inledning


Länk till presentationen: Inledning PDF

Taktilt språk, vad menar vi med det?

Föreläsning med Jenny Näslund 28 oktober 2020.

Länk till presentationen: Webbinarium om Taktilt språk del1, PDF

Efterföljande frågestund 28 oktober

Utforskning och begreppsbildande i taktil form

Föreläsning med Caroline Lindström 18 november 2020.

Länk till presentationen: Del 2 Utforskning och begreppsbildning i taktil form, PDF

Efterföljande frågestund 18 november

Att se och förstå kroppsliga yttringar som språk

Föreläsning med Monika Estenberger 1 december 2020.

Länk till presentationen: Del 3 Att se och förstå kroppsliga yttringar

Efterföljande frågestund 1 december

Läggs ut direkt 1/12, kommer att textas inom kort!