Synpedagogers erfarenheter av orientering och förflyttning med personer med dövblindhet

Nyligen publicerade Emy Hurtig, synpedagog i Region Skåne, sin magisteruppsats från Örebro universitet.

Uppsatsen, som har namnet ”Synpedagogers erfarenheter av att introducera och träna orientering och förflyttning med personer som har dövblindhet”, belyser att det idag saknas studier som beskriver hur orientering och förflyttning bör introduceras och tränas för personer med dövblindhet.

Porträttbild på Emy Hurtig. Hon har uppsatt rött hår, glasögon och svart tröja. Foto.
Emy Hurtig

I uppsatsen undersöks synpedagogers erfarenheter av att använda den nationella standarden när det kommer till träning av orientering och förflyttning för vuxna personer med dövblindhet.

Emy skriver att även om orientering och förflyttning är viktigt, är det lika viktigt att den anpassas efter patientens förmågor och kapacitet.

”Kommunikationsbehov och det taktila sinnet behöver tränas och anpassas efter patientens behov och hänsyn behöver tas till att det tar tid. Synpedagogen behöver kunskap och erfarenhet för att omsätta den nationella standarden till målgruppen med dövblindhet och dess konsekvenser”, är några av de resultat som presenteras i uppsatsen.

Emy belyser vilken viktig insats orientering och förflyttning är för personer med dövblindhet, för att kunna orientera och förflytta sig självständigt. Slutsatsen i uppsatsen är att den nationella standarden är bristfällig utifrån målgruppens behov och att den behöver utvecklas för att passa patienter med dövblindhet.

Läs hela Emys uppsats här.

 

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 12 oktober 2023