Syn- och hörselnedsättning orsakar fallolyckor, främst bland äldre

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus. Över tusen skadas så allvarligt att de dör. Det är fyra gånger så många som antalet dödsfall på grund av trafikolyckor och dubbelt så många som år 2000.  
En vanlig orsak till fallolyckor är svagare muskler och sämre balans på grund av ålder samt syn- och hörselnedsättning.

Fram till 9 oktober pågår den nationella kampanjen ”Balansera mera” som Socialstyrelsen samordnar. På Faceboooksidan ”Balansera mera” finns filmer och informationsmaterial.

Stora skillnader i landet

Socialstyrelsens färska statistik visar på stora regionala skillnader. Risken att avlida i en fallolycka är störst i Jämtland och lägst på Gotland. Socialstyrelsen rekommenderar därför både kommuner och landsting att analysera statistiken för att dels ta reda på orsaken till skillnaderna mellan olika kommuner, dels se vad som kan göras för att förebygga.

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2015” visar också på stora regionala skillnader när det gäller hur många över 80 som vårdas på sjukhus på grund av fallolycka. Stockholms län har högst antal, 72 per tusen invånare, tätt följt av Jämtlands och Västerbottens län. Minst antal har Gävleborgs län med 53 personer.

Fler män dör

Statistiken visar också att det är stora skillnader mellan män och kvinnor. Fler kvinnor måste söka sjukhusvård men fler män avlider.

Fysisk aktivitet och balansträning för äldre har visat sig effektivt för att förebygga fallolyckor. Andra åtgärder är tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

omslag broschyren Bättre BalansEva Entelius-Melin, projektledare för kampanjen, arbetar också med att ta fram en utbildning för personal inom vård och omsorg.

Läs också artikeln om samtalsgruppen för äldre med tips om åtgärder för att minska riskerna i hemmet och den broschyr som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram. Där finns också bra och enkla rörelser som förbättrar balansen.