Sveriges första döva professor

Johanna i ljust halvlångt hår, sidbena, och glasögon, ler.
Johanna Mesch. FOTO: F Lacerda

Sverige – och Norden –  har fått sin första döva professor. Johanna Mesch vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet har utnämnts till professor i teckenspråk. Hon är själv döv och skrev sin doktorsavhandling 1998 om taktilt teckenspråk, om  ”turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk”.

Avhandlingen går att läsa via Johanna Meschs hemsida på Stockholms universitet. Där beskrivs också hennes övriga forskningsprojekt. Just nu är hon engagerad i det treåriga forskningsprojektet Tate, Från tal till tecken som handlar om att lära sig svenskt teckenspråk som andrasprålk

Hösten 2018  arbetade  som gästprofessor i Brasilien. I Dövas tidning berättar hon om tiden där.

I tidskriften I Fokus nummer 10, som hade teckenspråk som tema,  kan du läsa hennes debattinlägg om vikten av att säkra teckenspråkiga miljöer för döva barn.