App som simulerar synnedsättningar tillbaka

Appen ”Synsimulator” har varit försvunnen från App Store och Google Play ett tag. Tack vare Synskadades Riksförbund, SRF, finns den nu igen i en uppdaterad och försvenskad version.  Det är gratis att använda appen som kan ge viss insikt i vad olika ögonsjukdomar ger för konsekvenser i synfält och synskärpa.

De ögonsjukdomar som kan simuleras är

  • Ålderssynthet
  • Grå starr/Katarakt
  • Grön starr/Glaukom
  • Makuladegeneration (AMD)
  • Diabetesretinopati
  • Retinitis pigmentosa (RP)

Det går att justera hur grav synnedsättningen är med hjälp av ett reglage. För att få en bild som är omgjord motsvarande den inställda synnedsättning  riktar man mobilens kamera mot det man vill se . Några exempel:

Skärmbild från en mobil med kameran riktad mot ett fönster med en julljusstake, ett bord och 2 fåtöljer. Man kan se att appen är inställd på Grå starr och värdet 98. Bilden är mycket svag, som om allt är i en grå dimma.
Skärmdump av grå starr
Skärmbild från en mobil med kameran riktad mot ett fönster med en julljusstake, ett bord och 2 fåtöljer. Man kan se att appen är inställd på Åldersynthet och värdet är 98. Bilden är suddig, men färgerna finns kvar.
Skärmdump av ålderssynthet.
Skärmbild från en mobil med kameran riktad mot ett fönster med en julljusstake, ett bord och 2 fåtöljer. Man kan se att appen är inställd på Åldersynthet och värdet är 98. Bilden är suddig och blir mörkare ju längre ut från mitten man ser.
Skärmdump av Retinitis Pigmentosa (RP).

 

Självklart kan appen inte visa hur det är att leva med motsvarande synnedsättning, men den kan förhoppningsvis ge en bättre förståelse för hur personer som har olika synnedsättningar upplever samma miljö.

Appen finns att hämta på Google Play (för Android) på Ladda ned på Google Play  samt på App Store (för iPhone) på  Hämta i App Store