Startklart för intervjuer om kommunikationsövergångar

Hur går det faktiskt till när personer med förvärvad dövblindhet behöver anpassa, förändra eller helt byta sättet de kommunicerar på? Och vilket stöd behöver samhället då erbjuda? Under våren och sommaren kommer Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor att intervjua ett tjugotal personer med dövblindhet om just detta.

Att behöva hitta nya strategier för att kompensera när syn och/eller hörsel försämras är ett krävande arbete. Och inte bara för den person som är direkt berörd. Enligt en kartläggning som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) gjorde 2018–2020 tycker regionerna att det är svårt att erbjuda stöd i den förändringsfasen. Nkcdb har därför startat ett intervjuprojekt för att kunna ta fram en vägledning som kan bidra till att utveckla det stöd som regionerna erbjuder.

— När en person inte längre kan förlita sig på sin syn- och hörselfunktion i olika kommunikationssituationer leder det till ett individuellt behov av förändrade strategier för att kunna kommunicera. Vi hoppas att intervjuerna kommer att synliggöra hur behoven kan variera från person till person, säger Caroline Lindström, sakkunnig i och samordnare för resursgrupp kommunikation hos Nkcdb.

I projektet finns också Linda Eriksson, som är pedagog på Nkcdb och själv har förvärvad dövblindhet.Nkcdb:s Linda Eriksson och Caroline Lindström tecknar taktilt med varandra. Foto.

— Det har tagit tid för oss att nå fram till tillräckligt många i den målgrupp vi vill intervjua. Ett skäl kan vara att de personer som levt med förvärvad dövblindhet inte själva är medvetna om förändringsfasens många delar. Det ”bara händer” och man anpassar sig stegvis, utan att inse vilket stort arbete det faktiskt handlar om. Jag ser fram emot att försöka beskriva detta tillsammans med de personer vi ska intervjua i projektet, säger Linda.

I ett senare skede av projektet kommer Caroline och Linda även att intervjua professionella för att ta del av deras erfarenheter.

Om du själv arbetar med dessa frågor och vill bli intervjuad eller om du känner till någon som du tycker att vi ska intervjua i projektet är du välkommen att höra av dig till oss.