SPSM anordnar nätbaserade kurser om dövblindhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anordnar i höst nätbaserade kurser om både förvärvad och medfödd dövblindhet. Innehåll i båda kurserna är bland annat sinnenas sampel, anpassningar, kommunikation och hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö.

Kurserna, som vänder sig till rektorer, lärare i såväl skola som i fritidshem, specialpedagoger, speciallärare och övrig personal inom barn- och elevhälsa, behandlar konsekvenserna av dövblindhet och hur man skapar en tillgänglig och utvecklande lärandemiljö. Förutom föreläsningar och teori kommer kurserna ge utrymme för erfarenhetsutbyte och praktiska övningar. Man lägger stor vikt på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras i digitala forum. Under kursernas gång följer deltagarna sin egen process i en loggbok och gör inlämningsuppgifter.

Syftet med kurserna är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande med dövblindhet. Såväl medfödd som förvärvad.

Även om kurserna är nätbaserade ingår det en uppstartsdag och en avslutningsdag i Göteborg för deltagarna i kursen om medfödd dövblindhet. Kurserna är gratis och sista anmälningsdag är 25 respektive 28 augusti. Läs mer om respektive kurs och anmäl dig här:

Kursen om förvärvad dövblindhet

Kursen om medfödd dövblindhet

SPSM:s logga där "SPSM" har en halv äppelskiva runt sig. Under står det "Specialpedagogiska skolmyndigheten"

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 3 juli 2023