Spirande psykolognätverk främjar samverkan kring dövblindhet

Psykologerna Sofia Hansdotter och Mattias Ehn har under våren startat ett nytt nätverk för psykologer inom dövblindfältet. Avsikten är att underlätta möjligheterna att ge varandra stöd och främja kunskapsutveckling.

Nätverket är fortfarande i startgroparna, men gensvaret så här långt har varit mycket positivt.

— Vi ser fram emot att vidareutveckla stödet till psykologer inom dövblindfältet. Det kan till exempel handla om att ge varandra kollegial ärendehandledning. Förhoppningsvis kan vår samverkan på sikt bidra till att fler personer med dövblindhet som behöver psykologiskt stöd, faktiskt får träffa en psykolog med dövblindkompetens – oavsett var i landet man råkar bo, säger Sofia Hansdotter, legitimerad psykolog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb). Kvinna vid ett lågt samtalsbord som är upplyst av en golvlampa till vänster. Illustration'

Redan hösten 2022 startade Sofia en resursgrupp för psykologer inom Nkcdb, tillsammans med Mattias Ehn. En första uppgift för dem var att ta reda inom vilka områden psykologer behöver mer kunskap, för att kunna möta personer med dövblindhet.

— Vi gjorde en enkätundersökning och svaren från den visade bland annat att flera efterfrågade fortbildning om psykologiska utredningar för patienter som har dövblindhet, säger Sofia.

Det ledde fram till att Nkcdb under våren erbjuder två webbinarier på temat psykologutredning vid dövblindhet. Det första webbinariet med psykologen och forskaren Emmi Toumi ägde rum den 15 mars och var välbesökt.

Nästa webbinarium äger rum den 3 maj. Då kommer Jude Nicholas, en välkänd psykologprofil inom dövblindfältet, att föreläsa om kognitiv bedömning och utredning av personer med medfödd dövblindhet, med fokus på utmaningar och möjligheter. Och fler webbinarier är planerade till hösten.

­— Vår ambition är att fortsätta fylla på kompetens som psykologer inom dövblindfältet behöver och efterfrågar. Att bjuda in nordiska kollegor som har värdefulla erfarenheter att dela kommer vara ett sätt att göra det, säger Sofia Hansdotter.