Socialstyrelsen föreslår förstärkt nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna för nationella riktlinjer för området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. I den slutrapport som nu är överlämnad till regeringen drar man slutsatsen att det inte är lämpligt att ta fram en gemensam nationell riktlinje för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Skälet till det är enligt Socialstyreslen att de tre områdena har olika målgrupper, kontext, utmaningar och behov. Rehabiliterande och habiliterande åtgärder, inklusive hjälpmedel, är dessutom redan inkluderade tillsammans med andra medicinska åtgärder i Socialstyrelsens nationella riktlinjer och övriga kunskapsstöd.

Socialstyrelsen anser däremot att det behövs ett förstärkt nationellt stöd inom dessa områden. Regeringen kommer nu att ta ställning till om det, utifrån rapportens slutsatser, är aktuellt med vidare uppdrag.

Ladda ned slutrapporten ”Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel” här