Sense stories — stärker förmågan att berätta om upplevelser

Kan berättelser som berättas genom till exempel lukt eller beröring bidra till att förbättra kommunikationen med personer som har medfödd dövblindhet? Det är något som Saskia Damen vid universitetet i Groningen och Rita Gerkema-Nijhof på Koninklijke Kentalis undersöker. Deras forskning pågår fortfarande, men de första svaren verkar vara positiva.

”Sense stories” är berättelser som använder våra sinnen, såsom lukt och känsel. Syftet är att säkerställa att personer som har medfödd dövblindhet, eller döva med kognitiv funktionsnedsättning, och deras anhöriga ska ska kunna glädjas över av att vara tillsammans och uppmärksamma samma sak.

— Vi vet att många efterfrågar stöd när det gäller att utveckla kommunikation vid medfödd dövblindhet. Den här studien bidrar med ett konkret verktyg och visar hur man kan arbeta, säger Caroline Lindström, specialpedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

De sinnestödda berättelserna bygger på personliga erfarenheter och behöver vara skräddarsydda. Mot bakgrund av det skapar Damen och Gerkema-Nijhof en sorts användarmanual, snarare än en samling färdiga berättelser.

— Skapandet av berättelser om egenupplevda händelser gör det lättare för personen att komma ihåg det som skedde. Att stödja personen att minnas, både i och efter situationen, kan stärka förmågan att kommunicera om en viss upplevelse. Det här finns till exempel beskrivet i den nordiska skriften ”Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual”, säger Caroline Lindström.

Läs hela nyheten om Sense Stories (på engelska) på University of Groningens webbplats