Sätt hunden fot, alternativ 1

Gör så här

– Lägg J-handens handrygg mot utsidan av höger höft eller lår.
– Tryck till lätt med handen.
– Håll kvar handen.

Illustration av signalen för sätt hunden fot, alternativ 1