Reflektioner från en inspirerande Inspirationsdag

Av Thomas Ragnarsson

19 oktober träffades omkring 100 personer på Clarion Sign i Stockholm för att inspireras av ny teknik för vår vardag.

Vi hade valt att framför allt titta på det som man kan komma åt via sin smarta telefon, och där informationen kan presenteras i punktskrift. Programmen och de smarta telefonerna fungerar som hjälpmedel och är tillgängliga även för den som inte ser och hör.

Skräckblandad förtjusning

För oss som var med och arrangera var det en dag som vi sett fram emot länge med någon sorts skräckblandad förtjusning. Det var så mycket som vi ville få sagt och det var så mycket teknik som vi ville visa. Att visa många olika tekniska lösningar ”live” är ju som att be om problem. Men med facit i hand får man säga att det mesta fungerade bra.

Det vi visade var till exempel hur man kan kontrollera sitt blodtryck, sin syresättning av blodet, pulsen mm via en app och en iPhone.

Vi visade att man kan kontrollera sin belysning i hemmet med hjälp av speciallampor och programvara i sin Android och att man kan mäta sitt blodsocker med hjälp av en kännare som sitter i armen och som sedan läses av med hjälp av en Android-telefon och dess NFC-enhet.

Nya förutsättningar

För mig var det inspirerande att höra Susanna Laurin, VD för Funka, berätta om nya lagar.

Dels den som redan är antagen, vilket är Upphandlings-direktivet (beslutat 2015 i EU, kommer att gälla i svensk lag 1/1 2017). Dels Webb-direktivet (där första förslaget kom 2012 och som nu är beslutat) och ytterligare några nya lagar som kanske är på gång inom EU.

Lagar som skärper tonen då det gäller tillgänglighet genom att byta några ord i lagtexten från ”bör” och ”om möjligt” till skall. Det är en väsentlig skillnad som ger förhoppning om att betydligt fler personer med ansvar för information, hemsidor, upphandlingar och blanketters utformning mm måste ta reda på vad som är tillgängligt för alla.

Dessutom kommer det att finnas en EU-standard som definierar ”tillgänglighet” vilket kommer att underlätta mycket både för tillverkare och upphandlare.

Nästan lite hoppfull

När sedan Erika Dahlin, utredningssekreterare på Regeringskansliet för det vi i vardagligt tal kallar Hjälpmedelsutredningen, kom och berättade om deras utredning så blev jag nästan lite hoppfull (även om jag är Närking).

I det direktiv de fått står bland annat följande:

”Utredaren ska vidare lämna förslag som skapar förutsättningar för att hjälpmedelsverksamheten hos berörda myndigheter och huvudmän bedrivs effektivt. Detta ska ske med hänsyn till den enskildes delaktighet och självbestämmande och ett effektivt utnyttjande av de befintliga ekonomiska resurserna.”

Samt

”Den snabba teknikutvecklingen leder till nya möjligheter som på bästa sätt bör tas till vara hos myndigheter och huvudmän med ansvar inom hjälpmedels- och välfärdsteknikområdet.”

Det jag också hoppas på är att summan höjs för hur mycket man får handla för innan man måste göra en offentlig upphandling, samt att det kan bli tydligare direktiv för när man får göra direktupphandlingar.

Denna typ av åtgärder tror jag kan underlätta inom områden med snabb teknikutveckling där det är extremt svårt att göra bra upphandlingar.

Efterhängsna utmaningar kvar

Men det är klart att det finns några små efterhängsna utmaningar som många landsting och andra hjälpmedelsförsörjare har kvar att lösa, t ex:

  • Hur ska man, på ett effektivt sätt, köpa in appar till brukare från hjälpmedelsverksamheten?
  • Hur ska man snabbt kunna köpa ny teknik från andra länder och via nätet?
  • Hur gör man det möjligt att handla från våra vanliga teknikföretag utan massor av byråkrati eller att medarbetare köper privat och lämnar in kvitton?

Jag hoppas att de som löser dessa frågor lokalt delar med sig av sina lösningar så att fler organisationer för möjlighet att testa ny teknik. Då ska vi utan onödiga dröjsmål kunna leverera bra lösningar i våra respektive verksamheter.

Några centrala punkter

Jag vill avsluta med att peka på några centrala punkter från Inspirationsdagen:

  • Teknikutvecklingen kan minska kostnaderna för hjälpmedel för vår grupp, men ökar behovet av att alla hjälpmedelsförsörjare är uppdaterade inom området ny teknik.
  • Den nya tekniken kommer att kräva betydligt mer av tekniker och förskrivare då det gäller installation och konfiguration av appar.
  • Teknikutvecklingen kommer att kräva att hjälpmedelsförsörjare ger mer löpande utbildning och support.
  • Den nya tekniken kommer att kräva att hjälpmedelsförsörjare gör fler uppföljningar och justerar utrustningen efter nya behov och möjligheter som dyker upp.
  • Den nya tekniken kommer att ge oss möjlighet att leverera bra lösningar på många fler behov.

Läs också FSDB:s ordförande Amanda Lindbergs tankar från dagen om den smarta mobilen som hjälpmedel.