Punktskrift, klicka på cursor-routing

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Dra fingret till höger som att läsa på displayen
– Avsluta med att trycka till med fingret ovanför ”strecket” som att ”klicka” på cursor-routing.

illustration för signalen klicka på cursor-routing på punktskriftsdisplayen