Projekt SUITCEYES redovisar plagg som kan tolka omvärlden för personer med dövblindhet

I dagarna är det dags för EU-kommissionen att ta del av och utvärdera resultaten från forskningsprojektet SUITCEYES. EU-projektet startade i början av 2018 och Högskolan i Borås har sedan dess koordinerat projektet, som i dag har många framgångsrika delar att visa upp. Ett av de mer spektakulära är ett plagg som läser av omgivningen, överför den och kommunicerar informationen till användaren med vibrationer. 

porträtt Linda Eriksson, foto
ST: Foto Linda Eriksson

— Jag uppskattar det tillvägagångssätt som SUITCEYES-projektet haft, att göra något tillsammans med personer med dövblindhet, snarare än för dem, säger Linda Eriksson, pedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och styrelseledamot för Förbundet Sveriges Dövblinda.

Linda Eriksson har suttit med i projektets referensgrupp. Hon tycker att det har varit ett både intressant och spännande projekt.

— Projekt SUITCEYES är unikt på så sätt att det är personer från helt andra områden än dövblindområdet som tagit initiativet. Projektet har skapat flera nätverk och medfört att många personer utanför dövblindfältet har fått lära sig något om dövblindhet.

Linda tror att många personer med dövblindhet skulle kunna ha nytta av sådana utökade sensoriska intryck som projektet har visat att det är möjligt att skapa. Men hon framhåller samtidigt att behovet av att få sensoriska intryck varierar, både från person till person och från situation till situation.

— Det som kvarstår är att kunna göra individuella anpassningar utan att det blir alltför avancerat. Samt att det ska ses som ett tekniskt hjälpmedel som personer med dövblindhet kan få möjlighet att nyttja, säger Linda Eriksson.

Läs pressmeddelandet om projektet SUITCEYES avslutning här