Presentation Nordiskt ledarforum 2022: Nkcdb:s kartläggningsprojekt om barn respektive vuxna med dövblindhet