Placering av person

Gör så här

– Börja med signalen för ”flera sittplatser”.
– Lägg dubbelkroken mot ryggen.
– Tryck till på varje plats där en sittplats är placerad.
– Fortsätt med signalen för ”där”.
– Sätt pekfingret på sittplatsen där personen är placerat.
– Tryck till några gånger utan att släppa kontakten.

Illustration av tecknet "Placering av person"