Pil ner

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Dra ett kort streck neråt med fingret.
– Denna signal kan du upprepa för att säga ”fortsätt neråt” genom att dra flera korta streck efter varandra.

illustration för signalen pil ner