Översyn av framtida behov av teckenspråks- och skrivtolkar

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att göra en översyn av utbildningen av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet inom folkhögskolan.

Översynen har omfattat teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS-tolkning (tolkning med tecken som stöd).

I rapporten konstaterar Statskontoret att det redan nu utbildas för många tolkar i förhållande till arbetsmarknadens behov. Statskontoret föreslår därför bland annat att:
– antalet nyutbildade teckenspråkstolkar kan halveras,
– antalet folkhögskolor som bedriver teckenspråkstolkutbildning kan minskas från dagens sju till två eller högst tre.

Beställ hela rapporten på Statskontorets webbplats (öppnas i nytt fönster)