Orange

Gör så här

– Börja med signalen för ”färg”.
– Lägg sprethandens handflata mot överarmen.
– Gör en neråtgående vågrörelse med handen.
– Fortsätt med signalen för ”orange”.
– Lägg O-handens fingrar mot axeln.
– Dra handen snett neråt över skuldran.
– Spreta samtidigt ut fingrarna så att O-handen blir sprethanden.

Illustration av signalen för orange