Nytt vårdprogram för Ushers syndrom på svenska

Många har efterfrågat ett vårdprogram för Ushers syndrom och nu finns det! Det är Claes Möller, professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi, som har skrivit programmet.

Stående framsida på vårdprogram för Ushers syndromVårdprogrammet beskriver medicinska, kommunikativa och psykosociala konsekvenser av dövblindhet vid Ushers syndrom. Programmet beskriver de tre typerna av Ushers syndrom och vilka insatser som behöver göras vid olika tidpunkter i livet. Intentionen för vårdprogrammet är att det ska fungera som ett stöd för personer med Ushers syndrom, deras familjer, vårdpersonal och alla andra som på olika sätt kommer i kontakt med personer som lever med syndromet.

Claes Möller har under många år varit sakkunnig i medicinska frågor vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. I den rollen har han tidigare skrivit två medicinska vårdprogram, för Charge syndrom och för Alströms syndrom.

Här kan du beställa eller ladda ned vårdprogram för Ushers syndrom

Ushers syndrom är den vanligaste orsaken till att man utvecklar dövblindhet och innebär hörselnedsättning eller dövhet i kombination med ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa (RP). RP är ett samlingsnamn för ett hundratal ärftliga ögonsjukdomar som skadar ögats näthinna.