Nytt från Groningen!

Nu finns ett nytt nummer av “Journal of Deafblind Studies on Communication” publicerat, med bland annat artiklar och konferensrapporter. En artikel handlar om det pågående projektet ”Bua-mi” i Norge, där friluftslivet och meningsfullt arbete utomhus använts som ett stöd för språkutveckling hos unga vuxna med medfödd dövblindhet.

Här kan du läsa ”Journal of Deafblind Studies on Communication”, utgåva 1, 2020.

Sommartips!

Du känner väl till att du även kan läsa artiklar som varit publicerade i tidigare nummer? Ta del av universitetets öppna arkiv och “Journal of Deafblind Studies on Communication” här!

 

Tidskriften ”Journal of Deafblind Studies on Communication” står i förgrunden för masterprogrammet i kommunikation och dövblindhet vid universitet i Groningen. Tidskriften förmedlar kunskap som är relevant för förståelsen av grundläggande kommunikativa processer och för kommunikativ praxis med personer med dövblindhet.