Nya översiktsartiklar från SUITCEYES om dövblindhet, funktionsnedsättning och ny teknik

Forskare från Tyskland, Grekland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien har skrivit arbetsdokument om nationell lagstiftning och politik om dövblindhet, mänskliga rättigheter och ny teknik. Syftet med översikterna var att beskriva vilka lagar och policys som finns på dessa områden. Underlaget från de fem ländernas rapporter ger stöd för det fortsatta arbetet i projektet SUITCEYES, som omfattar lärosäten i sju länder och samordnas från Högskolan i Borås.

Ladda ned översikterna om lagar och policys på projektets webbplats

SUITCEYES är en förkortning som står för Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere.