Ny verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Till sommaren blir Helene Engh ny verksamhetschef på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), när Lena Göransson går i pension vid halvårsskiftet efter tolv år som chef för Nkcdb. Beslutet att ge Helene förtroendet fattades vid ett styrelsemöte den 8 februari.

Helene är för närvarande biträdande verksamhetschef på Nkcdb. Hon har arbetat i verksamheten sedan 2013 och före det bland annat på Förbundet Sveriges Dövblinda, i Region Skånes dövblindteam och på Östervångskolan i Lund.

— Vi i styrelsen hälsar Helene varmt välkommen till sin kommande roll. Samtidigt vill vi redan nu även tacka Lena Göransson för hennes mycket värdefulla och engagerade insats som verksamhetschef för Nkcdb, säger styrelseordförande Greger Bååt.